Tawaran Awam Saham IPO Wentel Engineering Tertambat 17.72 Kali Lebih Daripada Permintaan


Wentel Engineering yang dijadualkan untuk disenaraikan di Ace Market menyaksikan saham IPO-nya terlebih langganan sebanyak 17.72 kali selepas menerima 10,430 permohonan untuk 1,076,196,700 saham yang dikeluarkan.

Ini menjadikan penilaian syarikat kejuruteraan itu mencapai jumlah rekod RM279 juta. Untuk bahagian Bumiputera, sejumlah 6,016 permohonan untuk 407,176,800 saham diterima, yang mewakili kadar lebih langganan sebanyak 13.16 kali. Manakala untuk bahagian awam, sejumlah 4,414 permohonan untuk 669,020,100 saham diterima, yang mewakili kadar lebih langganan sebanyak 22.27 kali.

Sementara itu, 33,000,000 saham yang ditawarkan untuk permohonan oleh pengarah, pekerja berhak dan individu lain yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan telah juga dilanggani penuh.

Wentel Engineering, yang terlibat dalam pembuatan produk logam separa siap, pembuatan bahagian logam dan pemasangan produk siap, bertujuan untuk mengumpulkan hasil kasar anggaran sebanyak RM71.03 juta melalui penerbitan 273.2 juta saham baru.

“Hasil yang dikumpulkan dari IPO ini akan membolehkan syarikat untuk memenuhi fasa seterusnya perluasan perniagaannya.

Kumpulan ini telah menetapkan 56.31% daripada hasil untuk menampung sebahagian daripada pembinaan kilang pengeluaran baru dan 35.24% untuk sebahagian daripada pembelian mesin dan kelengkapan baru. Hasil yang tinggal akan digunakan untuk kos berkaitan penyenaraian,” kata dalam kenyataan..Source link

Leave a Reply