Belanjawan Singapura 2024: Defisit S.6b Dilaporkan Dalam Tahun Kewangan 2023


Meskipun koleksi pendapatan tahun kewangan 2023 melebihi jangkaan, Singapura mengalami defisit fiskal sebanyak S$3.6 billion (RM12.75 billion), kata Menteri Kewangan Lawrence Wong dalam Dewan Rakyat semalam (16 Februari).

Defisit 2023 adalah kira-kira 0.5 peratus daripada KDNK Singapura untuk tahun tersebut dan berlaku kerana perbelanjaan kerajaan juga meningkat sebanyak S$2.74 billion lebih daripada yang dijangka.

Bagi Bajet 2024, kerajaan jangkakan akan mencatatkan lebihan kecil sebanyak S$0.8 billion (S$800 juta) untuk tahun kewangan 2024, atau kira-kira 0.1 peratus dari KDNK. Laporan portal berita Singapura Today menyebut.

Semalam, Wong, yang juga merupakan Timbalan Perdana Menteri, memberikan gambaran keseluruhan mengenai kedudukan fiskal negara untuk tahun tersebut, menggambarkan lebihan tersebut sebagai “kedudukan fiskal yang seimbang”.

Beliau melengkapkan ucapan Bajetnya, di mana beliau mengumumkan anggaran perbelanjaan sebanyak S$131.4 billion yang termasuk pelbagai item seperti peruntukan khas. Ini lebih tinggi daripada Bajet 2023 yang sebanyak S$130.8 billion.

Sebahagian daripada perancangan perbelanjaan 2024 adalah perbelanjaan kerajaan yang dijangka sebanyak S$111.8 billion, iaitu lebih tinggi sebanyak 4.6 peratus berbanding dengan tahun kewangan sebelumnya.

“Sikap keseluruhan adalah tepat, kerana kami menyediakan sokongan yang tertarget kepada isi rumah dan perniagaan, walaupun ekonomi dijangka beroperasi di sekitar keupayaan,” katanya.

Pendapatan dan Perbelanjaan Lebih Tinggi dalam 2023

Pendapatan operasi yang disemak semula bagi tahun kewangan 2023 adalah sebanyak S$104.3 billion, meningkat sebanyak S$7.6 billion atau 7.9 peratus daripada angka yang dijangka.

Setiap Bajet tahunan membuat jangkaan pendapatan, yang disemak semula pada tahun berikutnya kerana pelbagai faktor boleh memberi kesan pada jumlah yang masuk ke dalam beg duit Kerajaan.

“Pendapatan tambahan (untuk 2023) akan membolehkan kami membayar perbelanjaan baru, termasuk suntikan S$7.5 billion ke Tabung Pakar Majulah,” kata Wong semalam.

Tabung Majulah bertujuan untuk meningkatkan kecukupan persaraan dan penjagaan kesihatan warga tua, bagi warganegara Singapura yang dilahirkan pada 31 Disember 1973 atau sebelumnya. Manfaat pakej ini adalah untuk mereka yang berpendapatan rendah dan kekayaan yang kurang.

Analisis oleh Kementerian Kewangan (KK) menunjukkan bahawa pendapatan yang lebih tinggi dalam tahun kewangan lepas didorong oleh kutipan yang lebih tinggi daripada cukai pendapatan korporat, premium kuota kenderaan dan cukai pendapatan individu, antara lain, walaupun kutipan cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) menurun.

Kutipan cukai pendapatan korporat adalah S$28.4 billion, lebih tinggi daripada anggaran S$24.3 billion, disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat daripada yang dijangka pada tahun 2022.

Premium kuota kenderaan yang dikutip melonjak melebihi anggaran S$3.9 billion menjadi S$4.7 billion, disebabkan oleh kuota Sijil Kebenaran (COE) dari tahun-tahun akan datang yang dibawa ke hadapan.

Kutipan GST adalah lebih rendah pada S$16.4 billion daripada anggaran S$17.4 billion, disebabkan oleh import yang lebih lemah, kata KK.

Walaupun pendapatan yang dikumpul lebih tinggi daripada yang dijangka, kerajaan juga membelanjakan lebih, dengan jumlah perbelanjaan sebanyak S$106.9 billion atau 2.6 peratus lebih tinggi daripada anggaran.

Perbelanjaan yang lebih tinggi terutamanya disebabkan oleh Kementerian Pertahanan (Mindef) mengejar projek yang tertangguh atau terganggu oleh pandemik Covid-19 dan Kementerian Kesihatan (KK) yang terpaksa membelanjakan lebih bagi institusi penjagaan kesihatan awam dan pelaksanaan Healthier SG dalam 2023.

Faktor lain termasuk skim oleh Lembaga Pembangunan Ekonomi, serta pembangunan rangkaian rel domestik pada 2023 oleh Kementerian Pengangkutan (MoT).

Perbelanjaan Pengangkutan, Perumahan dan Kesihatan Lebih Tinggi dalam 2024

Untuk tahun kewangan 2024, kerajaan jangkakan jumlah perbelanjaan akan meningkat kepada S$111.8 billion, lebih tinggi daripada S$106.9 billion yang dihabiskan pada 2023.

Kenaikan utama akan berlaku bagi MoT, KK, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF), Mindef, Kementerian Pembangunan Kebangsaan (MND) dan Kementerian Undang-Undang.

Perbelanjaan MoT dijangkakan akan meningkat sebanyak S$1.3 billion, iaitu peningkatan sebanyak 9.8 peratus daripada tahun sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh pembangunan rangkaian rel dan peningkatan infrastruktur untuk menyokong hab udara Singapura.

KK dijangkakan akan membelanjakan lebih sebanyak 4.6 peratus, atau kenaikan kira-kira S$0.8 billion dari tahun lalu, terutamanya disebabkan oleh pembukaan klinik poliklinik Sembawang dan Tampines Utara.

MSF akan melihat peningkatan perbelanjaan sebanyak S$0.5 billion, atau 12.6 peratus, berbanding dengan tahun sebelumnya. Dana yang lebih tinggi akan utamanya dikongsikan kepada sektor prasekolah dan perkhidmatan sosial.

Kemajuan kerja yang lebih cepat untuk pembangunan perumahan awam dan program peningkatan, serta sumbangan operasi yang lebih tinggi kepada Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB), juga akan menaikkan perbelanjaan MND tahun ini sebanyak 4.7 peratus atau S$0.4 billion berbanding dengan tahun lalu.

Di sisi lain, pendapatan operasi untuk 2024 dijangkakan akan mencapai S$108.6 billion, atau 15.1 peratus daripada KDNK. Ini adalah lebih tinggi sebanyak S$4.3 billion daripada pendapatan operasi yang disemak semula bagi tahun kewangan sebelumnya.

Peruncit utama bagi pendapatan yang lebih tinggi ini dijangka adalah kutipan GST (naik sebanyak S$3 billion, atau 18.5 peratus, dari 2023) serta cukai pendapatan individu (naik sebanyak S$0.5 billion, atau 3.1 peratus). Ini disebabkan oleh peningkatan kadar GST dari 8 peratus kepada 9 peratus, ramalan penggunaan yang lebih tinggi untuk 2024, dan pertumbuhan upah secara nominal pada 2023.

Cukai harta dijangka akan meningkat sebanyak S$0.8 billion, atau 12.8 peratus, disebabkan oleh peningkatan kadar cukai harta, yang diumumkan semasa Bajet 2022 dan berkuatkuasa dalam dua fasa pada 2023 dan 2024.

Persekitaran selepas 2024

Wong berkata perbelanjaan dijangka akan terus meningkat dalam dekad ini.

“Perbelanjaan kita pada penghujung tahun 2000an adalah kira-kira 15 peratus daripada KDNK. Dalam tempoh 10 tahun, ia telah meningkat sebanyak 3 peratus KDNK kepada kira-kira 18 peratus.”

Perbelanjaan dijangka terus berkembang, didorong oleh perbelanjaan yang lebih tinggi dalam bidang kesihatan, serta keperluan untuk membiayai inisiatif untuk dekarbonisasi ekonomi domestik.

Selain itu, Singapura juga membuat “perubahan dasar yang signifikan” untuk memperkuat jaringan keselamatan sosial sebagai sebahagian daripada Singapura Ke Depan.

Latihan Singapura Ke Depan melibatkan perundingan selama setahun dengan lebih daripada 200,000 rakyat Singapura yang mencapai laporan tahun lalu yang menyajikan visi pemimpin kerajaan generasi keempat mengenai bagaimana dasar-dasar negara harus dibentuk dalam semua bidang masyarakat, dari kesihatan hingga pendidikan hingga perumahan.

“Kami akan membelanjakan kira-kira S$5 billion untuk perubahan dasar Singapura Ke Depan dalam tahun kewangan 2024, dan hampir S$40 billion secara keseluruhan menjelang penghujung dekad ini,” tambah Wong.

Keseluruhannya, perbelanjaan kerajaan dijangka akan berkembang menjadi kira-kira 20 peratus daripada KDNK pada 2030.

“Dengan menganggap bahawa kita berada dalam julat peningkatan perbelanjaan ini, kita sepatutnya mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk mengekalkan bajet yang seimbang dalam tahun-tahun mendatang.”

Bagaimanapun, Wong berkata bahawa kedudukan fiskal jangka sederhana “ketat” kerana tekanan perbelanjaan yang banyak seperti untuk kesihatan, keperluan sosial dan peralihan tenaga.

“Kita perlu menguruskan perbelanjaan ini dengan teliti atau kita akan berhadapan dengan jurang pembiayaan yang besar.”

Beliau menekankan bahawa Singapura tidak boleh membenarkan kewangan awam berkembang pada landasan yang tidak mampan seperti yang berlaku di ekonomi maju lain. “Sebaliknya, kita harus mengekalkan etika disiplin dan tanggungjawab fiskal yang telah memberi kebaikan kepada kita, dan memastikan kedudukan fiskal kita sentiasa seimbang, kukuh dan mampan.”Source link

Leave a Reply