Petronas, PTTEP Menandatangani Perjanjian Operasi Untuk Blok-blok di Pantai Sarawak


Petronas Carigali Sdn Bhd, sebuah anak syarikat milik penuh Petronas, telah menandatangani MoU dan dua Perjanjian Bantuan Teknik dengan PTT Exploration and Production berkaitan dengan pembangunan Blok SK405B dan SK410B yang terletak di lepas pantai Sarawak, Malaysia.

MoU merangkumi pengangkutan berpotensi produksi dari Blok SK405B melalui kemudahan Kontrak Berkongsi Pengeluaran (PSC) D35/D21/J4, kemudahan PSC Pasca 1976 Balingian, dan Terminal Minyak Mentah Bintulu yang dioperasikan oleh PETRONAS Carigali.

Sementara itu, TAA pertama merangkumi kajian dan reka bentuk untuk medan Blok SK405B ke fasiliti yang sama dioperasikan oleh Petronas Carigali. TAA kedua adalah untuk bantuan reka bentuk kejuruteraan untuk pembinaan berpotensi, kerja penyambungan, saliran paip dan kabel Blok SK410B untuk pengangkutan gas Lang Lebah ke Fasiliti Bekalan Gas Tambahan Bintulu 2, serta untuk pengeluaran dan penyelengan kondensat Lang Lebah di Fasiliti Bersepadu Bintulu.

PTTEP memegang 49.5 peratus kepentingan berserta dalam PSC Blok SK405B, dengan MOECO Oil (Sarawak) Sdn Bhd dan PETRONAS Carigali masing-masing memegang 25.5 peratus dan 25 peratus. Bagi PSC Blok SK410B, PTTEP dan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company masing-masing memegang 42.5 peratus kepentingan dengan baki 15 peratus dipegang oleh PETRONAS Carigali.Source link

Leave a Reply