Membentuk piawai pelaporan ESG untuk kecemerlangan sektor awam.


Pihak berkuasa dan pihak berkuasa global memprioritikan amalan alam sekitar, sosial, dan tadbir urus (ESG) dalam sektor swasta, menyebabkan piawaian pelaporan yang ketat. Kesatuan Eropah telah meluluskan Direktif Pelaporan Kelestarian Korporat, New Zealand mensyaratkan pendedahan berkaitan iklim bagi syarikat tersenarai awam dan sektor kewangan, dan UK telah menubuhkan Jawatankuasa Perhubungan Kewangan Berkaitan Iklim.

Dalam ranah dinamik kelestarian, sektor swasta kelihatan menonjol dengan usahanya yang mulia dalam memajukan inisiatif ESG. Namun, adalah penting untuk mengakui peranan penting sektor awam, yang mempunyai pengaruh dan jangkauan yang luas, bukan hanya sebagai pemain penting tetapi sebagai pemacu penting dalam mengintegrasikan prinsip ESG untuk mempromosikan pembangunan lestari.

Walau bagaimanapun, di tengah-tengah tindakan yang mulia ini, adalah penting untuk mempertanyakan di mana sebenarnya sektor awam berdiri dalam kapasitinya sebagai pembuat dasar dan penjaga akauntabiliti dalam amalan ESG. Bagaimanakah ia memastikan ketelusan dalam pelaporan untuk menegakkan integriti usaha kelestarian?

Ialah sektor awam yang boleh memberikan sumbangan besar dalam menyelaraskan tindakan organisasi dengan agenda kelestarian global yang lebih luas. Dengan itu, adalah wajar untuk meneroka keperluan panduan pelaporan ESG yang diadaptasi khas untuk organisasi sektor awam bagi memahami kepentingan dan faedah mereka.

Entiti sektor awam, sama ada itu agensi kerajaan atau syarikat milik negeri, adalah pelaku besar dalam ekonomi global. Keputusan dan operasi mereka memberikan impak yang mendalam terhadap kelestarian alam sekitar, kesejahteraan sosial, serta standard tadbir urus. 

Oleh itu, penyelarasan pertimbangan ESG ke dalam amalan pelaporan mereka bukanlah sekadar formaliti sebagaimana yang mungkin dipertikaikan, tetapi merupakan keperluan strategik. Walau bagaimanapun, cabaran unik yang dihadapi oleh entiti ini, seperti matlamat yang berbeza dan rangkaian pihak berkepentingan yang luas, memerlukan pendekatan khusus dan khusus terhadap pelaporan ESG.

Untuk masa kini, kerangka ESG generik, yang sering direka dengan sektor swasta dalam fikiran, mungkin tidak sentiasa sepenuhnya mencerminkan keunikan operasi sektor awam. Panduan pelaporan ESG yang disesuaikan adalah penting untuk melambangkan dengan tepat matlamat khusus sektor, persekitaran peraturan, dan jangkaan pihak berkepentingan. 

Panduan ini boleh meningkatkan ketelusan sambil membolehkan pihak berkepentingan membuat penilaian yang berinformasi tentang prestasi kelestarian organisasi, dan dengan itu membina kepercayaan serta memudahkan usaha kolaboratif. 

Adalah penting untuk diingat bahawa ketiadaan pelaporan ESG yang berstandard boleh mencipta risiko ‘greenwashing,’ di mana organisasi mungkin memaparkan diri mereka sebagai lebih bertanggungjawab secara alam sekitar dan sosial daripada yang sebenarnya. Maklumat yang menyesatkan ini tidak hanya merosakkan kepercayaan pihak berkepentingan tetapi juga menghalang usaha sebenar untuk memacu perubahan positif. 

Secara serupa, kekurangan standardisasi dalam pelaporan ESG mencipta cabaran peraturan. Kerajaan dan badan-badan kawal selia mungkin menghadapi kesulitan untuk menetapkan dasar dan panduan yang konsisten tanpa rangka kerja yang berstandard, membawa kepada ketidaksempurnaan dalam penguatkuasaan dan keperluan pelaporan. 

Dalam kes ini, apakah manfaat pelaksanaan panduan pelaporan ESG yang khusus untuk organisasi sektor awam? Ianya, sebenarnya, adalah besar. 

Menggunakan panduan pelaporan ESG yang khusus untuk sektor awam boleh meningkatkan ketelusan dalam pendedahan kelestarian, memberi pihak berkepentingan pemahaman komprehensif tentang inisiatif dan prestasi ESG organisasi. Ketelusan ini memupuk kepercayaan dan keyakinan dalam komitmen organisasi terhadap kelestarian.

Selain itu, penggunaan panduan ESG yang disstandardkan untuk organisasi sektor awam akan menjadikan mereka bertanggungjawab terhadap impak alam sekitar, sosial, dan tadbir urus mereka, memastikan kelestarian merupakan amalan yang konsisten diintegrasikan ke dalam operasi mereka, memastikan akauntabiliti bagi penggunaan dana awam dan hasil yang dicapai.

Mengikuti ketelusan dan akauntabiliti, pengambilan keputusan yang berinformasi adalah satu lagi manfaat penting pelaporan ESG yang disstandardkan. Dengan akses kepada data ESG yang terperinci, pemimpin sektor awam boleh membuat keputusan strategik yang lebih sejajar dengan matlamat kelestarian. 

Kemampuan untuk menilai risiko dan peluang dalam konteks matlamat ekonomi, alam sekitar, dan sosial membawa kepada pembuatan dasar yang lebih seimbang dan berkesan serta alokasi sumber yang lebih bijak. 

Oleh kerana fokus kita kini adalah pada panduan pelaporan ESG untuk sektor awam, adalah tadbir urus yang kukuh yang menyumbang keutamaan besar yang dicapai daripada rangka kerja pelaporan ESG yang disesuaikan. Rangka kerja ini menyediakan pendekatan berstruktur untuk pelaporan, memastikan bahawa pertimbangan ESG diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan dan terdapat pengawasan yang jelas terhadap inisiatif kelestarian. 

Ini menyumbang kepada praktis tadbir urus yang lebih kuat dalam organisasi sektor awam, meningkatkan keberkesanan dan integriti mereka.

Terakhir tetapi tidak kurang penting, peningkatan reputasi menjadi satu kelebihan pelaksanaan panduan pelaporan ESG. Khususnya, organisasi sektor awam yang menunjukkan komitmen terhadap kelestarian dan ketelusan membina imej awam yang lebih kuat. 

Dengan itu, ia boleh menarik pelaburan, memperkuatkan hubungan dengan pihak berkepentingan, dan memposisikan organisasi sebagai pemimpin dalam kelestarian.

Ini adalah beberapa manfaat besar yang mencerminkan keperluan kritikal untuk panduan pelaporan ESG yang khusus untuk sektor awam yang sepatutnya tidak hanya komprehensif tetapi juga fleksibel untuk memenuhi keperluan unik organisasi sektor awam. 

Pada hujungnya, menerima panduan sedemikian membolehkan entiti ini menyumbang dengan betul kepada pembangunan lestari negara serta memupuk masyarakat yang lebih resilien dan saksama.

Penulis-penulis, Dr Alena Zhdanava, Dr Norazlin Ab Aziz, dan Dr Dalilawati Zainal adalah dari Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya.Source link

Leave a Reply