UEM Sunrise Berhad telah mengumumkan hasil kewangan untuk suku pertama tahun 2024 yang berakhir pada 31 Mac 2024 (1Q 2024) dengan pencapaian Jualan sebanyak RM232.6 juta. Penambahbaikan sebanyak 38% berbanding tahun sebelumnya, atau RM64 juta, menunjukkan permintaan yang kukuh untuk hartanah berharga antara RM500,000 hingga RM1 juta setiap unit di kawasan Pusat dan Selatan.

Syarikat tersebut mengatakan keuntungan kasarnya melunak kepada RM70.3 juta, setara dengan margin keuntungan kasar sebanyak 31% manakala keuntungan operasi mencapai RM32.0 juta. Ini sebahagian disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan jualan dan pemasaran untuk kempen promosi projek-projek yang sedang berlangsung, serta pengiktirafan kos penjimatan projek yang lebih tinggi daripada projek yang telah siap pada tempoh yang sama tahun lalu.

Selaras dengan itu, Syarikat melaporkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan bukan kawalan sebanyak RM8.2 juta untuk suku terkini, yang hampir 50% lebih rendah berbanding suku tahun lepas. Tetapi syarikat tetap mengekalkan kelestarian kewangan dengan nisbah keuntungan kasar dan keuntungan bersih masing-masing sebanyak 0.62 kali dan 0.47 kali. Perlu dinyatakan, inventori berkurang sebanyak 33% berbanding tahun sebelumnya kepada RM118 juta dari RM176 juta pada suku pertama tahun 2023, menunjukkan strategi inventori yang berkesan.

Sufian Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif, memberikan komen mengenai hasil tersebut: “Walaupun bermula dengan perlahan, UEM Sunrise terus menunjukkan ketahanan dan kebolehan untuk menyesuaikan diri sambil memanfaatkan peluang pertumbuhan. Fokus strategik kami terhadap pembangunan yang berorientasikan pelanggan dan mampan telah menjadi pendorong utama prestasi kami”. “Kami gembira untuk memperluas usaha pembangunan kami dengan rakan kongsi baru dalam pembangunan Taman Perindustrian Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) seluas 40 ekar untuk meningkatkan nilai hartanah kami di kawasan Selatan”, tambah beliau.Source link

Leave a Reply