Tan Chong bagi suku tahun berakhir pada 31 Mac 2024 mencatatkan pendapatan sebanyak RM563.7 juta, menunjukkan penurunan sebanyak 9.1% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun sebelumnya yang mana dikatakan disebabkan oleh sentimen pengguna yang lemah dan landskap perniagaan yang sangat kompetitif di pasaran tempatan dan luar negara. Sejajar dengan pendapatan yang lebih rendah dan margin yang lebih rendah.

Seterusnya, kumpulan tersebut mencatatkan kerugian sebanyak RM15.7 juta dalam suku yang berkenaan, berbanding dengan kerugian sebanyak RM5 juta dalam tempoh yang sama pada tahun sebelumnya.

Pada 31 Mac 2024, hasil ditahan Kumpulan adalah sebanyak RM1.51 bilion. Nilai aset bersih setiap saham pada 31 Mac 2024 adalah lebih rendah pada RM4.17, berbanding dengan RM4.20 pada 31 Disember 2023.

Di antara bahagian yang terjejas, bahagian automotif mencatatkan pendapatan yang lebih rendah sebanyak RM538.4 juta dalam suku yang berkenaan, menunjukkan penurunan sebanyak 10.1% berbanding dengan tempoh sama pada tahun sebelumnya. Penurunan jualan tersebut adalah disebabkan oleh persaingan yang lebih sengit di pasaran tempatan dan luar negara. Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Penyusutan dan Amortisasi (“EBITDA”) sebanyak RM2.5 juta turun sebanyak -94.2% berbanding dengan tahun sebelumnya, terutamanya disebabkan oleh pendapatan yang lebih rendah dan margin yang lebih rendah yang berpunca daripada Ringgit yang lebih lemah dalam suku yang berkenaan.Source link

Leave a Reply