Taman KTI Landmark Sabah Berhasrat Menjana RM48 Juta Melalui Penyenaraiam di ACE Market


Pembangun harta tanah bersepadu berpusat di Sabah, KTI Landmark Berhad mengjangkakan dapat mengumpulkan RM48 juta dalam pelaksanaan penyenaraian sahamnya di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad.

Dari jumlah itu, RM20.7 juta daripada hasil yang diperoleh akan digunakan untuk menambah modal kerja umum yang diperlukan untuk projek The Logg, termasuk kos pembinaan (kos bangunan dan infrastruktur), yuran perunding dan profesional, dan yuran pihak berkuasa tempatan untuk projek-projek yang sedang berjalan. Logg merupakan projek pembangunan bercampur pertama Syarikat dan juga merupakan projek pembangunan bersama pertama KTI dengan Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar, agensi negeri di Sabah. 

Harta tanah bersejarah dengan nilai pembangunan kasar yang dianggarkan sekitar RM1.0 bilion akan dibangunkan di atas tanah seluas 5 ekar di Luyang, Sabah menjelang Disember 2025, merangkumi dua blok kondominium, satu blok apartmen, hotel 4 bintang, dan bangunan komersial.

Sejumlah RM18 juta (37.5%) daripada hasil akan digunakan untuk sebahagian membiayai pembelian tanah di Sabah di kawasan berdekatan dengan tanah yang ada untuk projek masa depan di Alamesra, Kota Kinabalu.

Pada masa ini, KTI mempunyai jumlah GDV RM2.2 bilion untuk project yang sedang dijalankan dan akan datang di seluruh Kota Kinabalu, Tuaran, Sandakan dan Papar di Sabah, di mana 30% adalah projek yang dianugerahkan oleh LPPB dan sisa nya adalah projek usahasama atau projek sendiri untuk dibangunkan hingga tahun 2028.

Untuk tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2023 (“FY2023”), keuntungan bersih KTI meningkat sebanyak 31.9% kepada RM13.8 juta, daripada RM10.5 juta setahun sebelumnya (“FY2022”) atas keuntungan kotor yang lebih tinggi (“GP”). Pendapatan FY2023 meningkat 6.5% kepada RM120.2 juta daripada RM112.9 juta pada FY2022.

Semasa tempoh yang dikaji, GP Syarikat meluas kepada RM35.6 juta, memberikan margin GP sebanyak 29.6%, berbanding dengan 27.3% pada FY2022 disebabkan oleh penyumbangan daripada projek dengan margin GP yang lebih tinggi. Margin bersih bagi FY2023 juga meningkat kepada 11.5% dari 9.3% setahun yang lalu.

Dalam pelaksanaan penyenaraian saham, KTI menerbitkan 160.0 juta saham baru dan tawaran untuk jualan 45.0 juta saham sedia ada, mewakili 20.0% dan 5.6% daripada modal saham yang dipertingkatkan masing-masing, pada harga emisi RM0.30 setiap saham.

Berdasarkan modal saham yang dipertingkatkan sebanyak 800.0 juta saham, KTI dijangkakan akan mempunyai nilai pasaran sebanyak RM240.0 juta.

IPO ini terbuka untuk langganan dari hari ini hingga 4 Jun 2024. KTI dijadualkan untuk disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Securities pada 19 Jun 2024.

M & A Securities Sdn Bhd ialah Penasihat, Penaja, Wakil Penjamin dan Ejen Penempatan untuk pelaksanaan IPO ini.Source link

Leave a Reply