Tahun 2024: Kerajaan Perlu Merancang dengan Lebih Baik, Pembangunan Sumber Manusia dalam Perubatan Perlu Ditingkatkan


Kerajaan perlu memberikan lebih perhatian kepada perancangan dan pembangunan sumber manusia dalam bidang kesihatan, kata Presiden Persatuan Perubatan Malaysia (MMA), Dr Azizan Abdul Aziz.

Dr Azizan mengatakan isu utama dalam kesihatan awam berkaitan dengan sumber manusia termasuklah kesesakan, penyebaran yang tidak seimbang pekerja kesihatan, kekurangan pakar, doktor kontrak, kekurangan jawatan tetap, upah rendah, kelesuan dan pengaliran minda.

“Isu-isu ini masih belum ditangani dengan sepenuhnya. Pertama sekali, kerajaan perlu memberikan lebih perhatian kepada perancangan dan pembangunan sumber manusia dalam bidang kesihatan.

“Setiap pekerja kesihatan awam juga perlu mempunyai laluan kerjaya perancangan bersama dengan mereka dan diberikan sokongan sepanjang hayat kerjaya mereka dalam perkhidmatan kerajaan.

“Kekurang pastian mengenai prospek kerjaya merupakan salah satu sebab doktor meninggalkan perkhidmatan kesihatan awam,” jelasnya.

Menurut Dr Azizan, dari tahun 2017 hingga 2022, jumlah peletakan jawatan doktor kontrak meningkat sebanyak 1,131%.

“Di pihak lain, kadar yang mengkhawatirkan ialah jumlah pakar yang meletakkan jawatan dari hospital awam, dengan purata 3 hingga 4 pakar meninggalkan setiap minggu selama 5 tahun terakhir.”

Beliau berkata peningkatan elaun ‘on-call’ merupakan langkah yang betul untuk mengatasi trend ini.

Lebih penting lagi, katanya, perbelanjaan kesihatan negara perlu ditingkatkan secara signifikan untuk menyokong pembangunan sumber manusia, upah yang lebih baik dan penciptaan jawatan baru.

“Walaupun terdapat beberapa kemajuan berkenaan masalah doktor kontrak, dengan komitmen kerajaan untuk 12,800 jawatan tetap dalam masa 3 tahun, isu tersebut masih belum diselesaikan.

“Penting untuk diingat bahawa sehingga 3000 hingga 5000 graduan perubatan akan memasuki sistem setiap tahun dan setelah menamatkan latihan housemen mereka, akan menjadi pegawai perubatan kontrak,” katanya.

Dr Azizan mengatakan pemetaan terperinci perkhidmatan kesihatan dan kakitangan juga diperlukan untuk menyelesaikan isu penyebaran yang tidak seimbang pekerja kesihatan.

“Penyebaran yang tidak seimbang pekerja kesihatan di seluruh negara menjadi salah satu faktor penyumbang kepada isu kesesakan di fasiliti kesihatan awam,” tambahnya.

Selain itu, beliau juga mencadangkan Kementerian Kesihatan untuk mempertimbangkan untuk memperluaskan Skim Madani untuk merangkumi pengurusan penyakit tidak berjangkit (NCD) oleh doktor am swasta sebagai sebahagian dari usaha untuk mengurangkan kesesakan di fasiliti kesihatan awam.

Sekarang, katanya terdapat lebih daripada 13,000 doktor am swasta yang didistribusikan dengan baik di seluruh negara, yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pengurusan NCD negara.

Menyentuh isu buli dalam kesihatan awam, Dr Azizan mengatakan MMA telah mencadangkan beberapa penyelesaian kepada kementerian.

Antara cadangan tersebut ialah semua Ketua Jabatan (HODs) akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya bagi sebarang insiden buli yang berlaku di jabatan mereka.

“Kami berharap perkara ini dapat dilaksanakan dengan segera kerana ia merupakan langkah yang boleh diputuskan dengan cepat tanpa perlu sebarang peruntukan. Isu buli dalam kesihatan awam adalah satu kebimbangan serius kerana ia boleh memberi impak kepada kualiti rawatan yang disampaikan,” tambah Dr Azizan.

Pada bulan Oktober lalu, dilaporkan bahawa kira-kira 30 hingga 40% doktor di negara ini pernah mengalami sebarang bentuk buli, berdasarkan dapatan tinjauan MMA mengenai House Officers Medical Officers and Specialists and Junior Doctor Network.

Tinjauan yang melibatkan 728 doktor awam dan swasta di Malaysia mendapati 253 kes buli dengan jumlah tertinggi dilaporkan di Sarawak (15), diikuti oleh Selangor (sembilan) dan Perak (lapan). Sementara itu, 197 kes dari negeri yang tidak diketahui.

Beliau menambah bahawa adalah sangat penting bagi kerajaan untuk mempercepatkan reformasi kesihatan kepada sistem yang seiring dengan Buku Putih Kesihatan.

“Kami berharap perkara ini akan diberi keutamaan pada tahun 2024 dan seterusnya sehingga semua reformasi tercapai. Salah satu perkara pertama dalam agenda Kementerian Kesihatan untuk tahun 2024 sepatutnya ialah menetapkan capaian untuk setiap reformasi tersebut.”Source link

Leave a Reply