Sunway rekod hasil tertinggi sejak 2011, sebanyak RM6.14 bilion


PETALING JAYA: Sunway Berhad merekodkan perolehan sebanyak RM6.14 bilion pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 (TK2023), peningkatan sebanyak 18 peratus berbanding tahun sebelumnya. Pendapatan itu adalah yang tertinggi direkodkan oleh Sunway dalam tempoh 13 tahun, sejak penyenaraiannya pada 2011. Bagi tempoh berkenaan, Kumpulan merekodkan keuntungan sebelum cukai (PBT) sebanyak RM993.2 juta peningkatan 9 peratus… … Read more

The post Sunway rekod hasil tertinggi sejak 2011, sebanyak RM6.14 bilion appeared first on Utusan Malaysia.Source link

Leave a Reply