Syarikat NPC Resources Berhad telah mengumumkan bahawa anak-anak syarikatnya menerima penerimaan dari Tamaco Plantation Sdn Bhd terhadap Surat Tawaran bagi pemisahan tanah di Sabah dengan jumlah kolektif sebanyak RM164 juta.

Tanah yang disebutkan termasuk 6 bauhagian tanah pertanian kelapa sawit dengan jumlah ukuran 251.324 ekar lebih kurang terletak di Daerah Labuk & Sugut, Negeri Sabah dengan nilai jualan sebanyak RM5,529,128.00. Tanah kedua pula terdiri daripada 3 bauhagian tanah pertanian kelapa sawit dengan jumlah ukuran 4,954.00 ekar lebih kurang terletak di Daerah Labuk & Sugut, Negeri Sabah yang dimiliki oleh BISB dengan nilai jualan sebanyak RM108,988,000.00. Tanah lain pula mempunyai ukuran 2,299.75 ekar lebih kurang terletak di daerah yang sama dengan nilai jualan sebanyak RM50,594,500.00.

Pihak-pihak akan meneruskan dengan perjanjian jualan dan belian dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penerimaan Tawaran(s) atau tempoh yang dipanjangkan yang dipersetujui oleh kedua pihak.Source link

Leave a Reply