Senarai 10 peristiwa geopoltik teratas dalam tahun 2024


Tempoh akhir 2010-an dan awal 2020-an ditandai oleh ketegangan geopolitik yang meningkat dan perubahan dasar penting di pasaran utama. Menjelang pertengahan dekad ini, persekitaran global akan tetap tidak stabil dan tidak stabil.

Ketika eksekutif cuba meramal dan merancang gangguan geopolitik, dua tema utama akan penting untuk diambil kira pada tahun 2024. Tema pertama ialah multipolari. Persekitaran geopolitik semakin cenderung tergugat di pelbagai geografi dan bidang isu. Masa depan hubungan antara kuasa besar (AS, EU dan China) masih tidak pasti. Negara-negara penting secara geopolitik akan memperluaskan pengaruh mereka berkaitan dengan topik-topik di agenda global dan bagaimana isu-isu itu ditangani. Pasaran membangun dan hujung akan semakin vokal tentang apa yang mereka anggap sebagai dua standard kerajaan Barat. Dan aktor-aktor kecil – termasuk kedua-dua kerajaan dan aktor bukan kerajaan – cenderung
untuk menegakkan kuasa mereka di peringkat tempatan dan serantau.

Multipolariti ini cenderung untuk mengukuhkan corak diversifikasi ekonomi sedia ada dan kepentingan kecekapan rantaian bekalan.
Trend ini akan didorong sebahagian besar oleh persaingan yang meningkat antara blok geopolitik atau rangkaian persekutuan. Pada masa yang sama, multipolariti kemungkinan akan terus menimbulkan cabaran dalam koordinasi dasar global, meningkatkan ketidakpastian dan keparahan mana-mana krisis merentas negara yang mungkin timbul atau berkembang sepanjang tahun.

Tema kedua ialah penurunan risiko. Berdasarkan trend-trend dalam beberapa tahun terakhir, kerajaan akan terus melibatkan diri dalam atau memperluaskan kebergantungan mereka terhadap dasar industri untuk menggalakkan pengeluaran domestik yang lebih besar bagi produk-produk penting. Penggabungan dasar ekonomi dengan dasar keselamatan luar atau kebangsaan akan menjadi lebih kerap dan terbuka pada tahun 2024. Kerajaan akan cuba mengurangkan ketergantungan global, memberi keutamaan kepada keselamatan negara (secara meluas didefinisikan) berbanding pertimbangan ekonomi semata-mata apabila merancang dan melaksanakan dasar.

Peringkat dasar penurunan risiko dan peraturan akan berbeza mengikut sektor, dengan tumpuan tertinggi kepada produk-produk yang kerajaan anggap strategik. Syarikat yang menghasilkan semikonduktor, rangkaian telekomunikasi, teknologi tenaga boleh diperbaharui, kenderaan elektrik (EV) dan bioteknologi adalah antara mereka yang akan menghadapi lebih banyak campur tangan kerajaan dalam rantaian bekalan dan keputusan pelaburan mereka. Secara lebih meluas, dasar keselamatan ekonomi ini boleh mendorong inflasi dan menghalang penyebaran inovasi secara global.

Multipolariti dan penurunan risiko akan menjadi jelas dalam pelbagai cara sepanjang tahun, dengan pelbagai perkara penting dan memberi impak dalam senarai 10 perkembangan geopolitik teratas pada tahun 2024. Sebahagian besar daripada mereka tidak akan sepenuhnya baru tetapi lebih kepada evolusi perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Malah, semua kecuali satu daripada perkembangan teratas pada tahun 2023 dijangka akan
berkembang menjadi pelbagai aspek perkembangan penting pada tahun 2024.

  1. Multiuniversiti geopolitik
  2. Geopolitik Kecerdasan Buatan
  3. Cabaran domestik di AS dan China
  4. Supersikl penggalan global
  5. Mengutamakan keselamatan ekonomi
  6. Agenda diversifikasi
  7. Geopolitik lautan
  8. Persaingan komoditi
  9. Dasar hijau dua lorong
  10. Keperluan adaptasi iklim

Perkembangan teratas pada tahun 2024 juga akan menjadi tanda penting dalam meramal bagaimana globalisasi cenderung untuk berkembang dalam beberapa tahun akan datang. Dalam skenario masa depan globalisasi, analisis EY mengenalpasti hubungan geopolitik dan sikap dasar ekonomi negara sebagai dua ketidakpastian strategik utama yang akan membentuk persekitaran operasi global. Perkembangan multipolariti cenderung mendorong persekitaran geopolitik ke arah blok yang lebih jelas atau rangkaian persekutuan. Perkembangan penurunan risiko menunjukkan persaingan nasionalis yang lebih besar dalam dasar ekonomi, sekurang-kurangnya bagi sektor strategik, walaupun dalam banyak kes, dasar-dasar ini dikategorikan mengikut blok perdagangan.

Jadual untuk tahun 2024 adalah sebalik aliran trend dalam beberapa tahun terakhir ke arah ekonomi global yang lebih terfragmentasi.

Oleh analis EY dan ahli strategi globalSource link

Leave a Reply