SC Pemanjang Tempoh Penghantaran Laporan Tahunan REITs kepada Empat Bulan


Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengumumkan pelanjutan penting kepada tarikh akhir penerbitan laporan tahunan Real Estate Investment Trusts (REITs).

Sebelum ini ditetapkan dua bulan selepas penutup tahun kewangan, jadual baru kini memberi jangka masa empat bulan yang lebih luas.

Penyelarasan ini membawa jadual pelaporan untuk REIT yang tersenarai sejajar dengan syarikat tersenarai awam (PLCs) di Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Malaysia), memberi mereka masa yang sama untuk penerbitan laporan tahunan.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi di kalangan kedua-dua jenis entiti, mengiktiraf persamaan keperluan kandungan.

Walaupun jadual masa yang dilanjutkan, pemegang unit REIT yang tersenarai masih boleh mengharapkan menerima maklumat kewangan dalam tempoh dua bulan selepas penutup tahun kewangan REIT melalui pengumuman suku tahunan di Bursa Malaysia.Source link

Leave a Reply