RAM Menjaga Kestabilan Peringkat Kredit KLK Walaupun Terdapat Dakwaan Rekrutmen Tidak Etika


RAM Ratings mengakhiri bahawa penarafan kredit dan kelestarian Kuala Lumpur Kepong (KLK) tetap utuh selepas penilaian berasingan mereka mengenai dakwaan perekrutan tidak beretika yang telah dibangkitkan oleh kenyataan media baru-baru ini.

Pada 26 April 2024, KLK memulakan penyiasatan dengan semua pihak yang berkaitan dan menyatakan bahawa mereka akan mendapatkan pihak ketiga bebas untuk menjalankan penilaian yang tidak memihak. Pada masa yang sama, KLK juga telah menangguhkan kedatangan pekerja asing dari Nepal selagi siasatan sedang dijalankan.

Berkaitan dengan perkara tersebut, RAM Ratings dan RAM Sustainability mengatakan bahawa mereka telah meminta penjelasan tambahan daripada KLK. Setelah tinjauan, RAM Ratings menyatakan bahawa dakwaan tersebut tidak memberi kesan material kepada penarafan kredit KLK yang bertaraf AA1/Stabil pada program sukuknya. Dakwaan tersebut melibatkan amalan perekrutan tidak beretika oleh sub-ejen di Nepal yang tidak berkontrak dengan KLK atau subsidiarinya. Oleh itu, kesan, jika ada, tidak dijangka memberi kesan material kepada metrik kredit KLK. Penarafan sukuk KLK terakhir disahkan pada 6 Oktober 2023. 

Agensi penarafan tersebut telah mengesahkan pada 8 April 2024, Penarafan Kelestarian G2 KLK yang kekal utuh. Penilaian menyeluruh RAM tersebut merangkumi 36 bidang analisis untuk membentuk pandangan holistik mengenai aspek alam sekitar, sosial dan tadbir urus serta kesan positif sebuah syarikat.

RAM menambah bahawa mereka mengambil kira tadbir urus kukuh kumpulan tersebut dan komitmen tegar kepada amalan mampan serta dasar-dasar yang selaras dengan Deklarasi Pertubuhan Buruh Antarabangsa mengenai Prinsip-prinsip Asas dan Hak di Tempat Kerja, dan Prinsip Panduan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Perniagaan dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2023, KLK menjalankan Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia untuk menilai 17 tapak di Semenanjung Malaysia. Penilaian risiko menunjukkan bahawa Kumpulan tersebut sentiasa memperbaiki usaha untuk menghapuskan risiko buruh paksa secara sistematik dan kritikal. KLK juga menanggung semua yuran perekrutan dan yuran berkaitan serta telah memulangkan semua yuran perekrutan yang dibayar oleh pekerja selama ini, sesuai dengan Dasar Tanpa Yuran Perekrutan Kumpulan tersebut.

Tindakan yang perlu dan sesuai yang diambil oleh kumpulan untuk menyiasat dakwaan ini memberi keyakinan bahawa perkara ini akan menghasilkan peningkatan lebih lanjut kepada proses perekrutan KLK, kesimpulkan RAM.Source link

Leave a Reply