Kementerian Perangkaan telah mengeluarkan data terkini mengenai pekerjaan di Malaysia, dengan bekalan buruh yang semakin berkembang, pada kadar penyertaan yang meningkat sebanyak 0.4 mata peratus pada tahun Q1 2024 sehingga mencapai 70.2 peratus.

Pada tempoh yang sama, buruh telah meningkat sebanyak 1.9 peratus untuk mencatatkan 16.96 juta orang. Sementara itu, jumlah orang yang bekerja terus meningkat sebanyak 2.1 peratus kepada 16.40 juta orang dengan nisbah pekerjaan ke jumlah penduduk yang meningkat kepada 67.9 peratus. Jumlah penganggur pula menurun sebanyak 4.4 peratus kepada 561.1 ribu orang, dengan kadar pengangguran mencatat 3.3 peratus pada Q1 2024.

Jumlah orang yang terlibat dalam kurang pekerjaan berkaitan waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 30 jam seminggu dan bersedia untuk bekerja lebih banyak telah meningkat sebanyak 0.4 peratus dari suku sebelumnya untuk mencatatkan 175.4 ribu orang pada Q1 2024. Oleh itu, kadar kurang pekerjaan berkaitan waktu kekal pada 1.1 peratus. Sementara itu, kurang pekerjaan berkaitan kemahiran yang terdiri daripada lebih dari sepertiga orang yang bekerja dengan pendidikan universiti menurun sebanyak 0.3 mata peratus kepada 37.4 peratus daripada setahun yang lalu.

Melihat kepada permintaan buruh, pekerjaan dalam sektor swasta meningkat sebanyak 1.5 peratus tahun demi tahun kepada mencatat jumlah keseluruhan sebanyak 8.94 juta pekerjaan. Pekerjaan yang diisi sebanyak 97.9 peratus, meningkat sebanyak 1.5 peratus berbanding suku sebelumnya kepada 8.75 juta. Namun, pekerjaan yang masih terbuka seperti yang dicerminkan oleh bilangan kekosongan sedikit menurun sebanyak 0.4 peratus kepada 191.9 ribu kekosongan pada Q1 2024. Menunjukkan peningkatan dalam permintaan, jumlah pekerjaan yang dicipta meningkat sebanyak 1.3 peratus kepada 32.1 ribu pekerjaan.

DOSM mencatat bahawa ekonomi Malaysia memperluas sebanyak 4.2 peratus pada Q1 2024, dan produktiviti buruh seperti yang diukur oleh nilai tambah per pekerjaan meningkat sebanyak 2.0 peratus berbanding suku yang sama tahun 2023, mencatat tahap RM24,230 setiap orang. Pada tempoh yang sama, jumlah jam kerja meningkat sebanyak 2.2 peratus kepada 9.45 bilion jam. Oleh itu, produktiviti buruh setiap jam kerja meningkat sebanyak 1.9 peratus untuk membawa tahap produktiviti pada RM42.0 setiap jam.

Walaupun adanya cabaran luaran yang berterusan, prospek ekonomi Malaysia akan terus dipacu oleh pengembangan permintaan domestik yang berterusan dan peningkatan dalam permintaan luaran, termasuk peningkatan aktiviti pelancongan, pelaksanaan projek infrastruktur yang berterusan, penyelesaian pelaburan langsung asing yang dijamin, dan inisiatif kerajaan.

Jabatan tersebut menyatakan bahawa prospek ekonomi negara yang baik akan membawa kepada lebih banyak aktiviti perniagaan dan ekonomi yang cergas, dengan mencipta lebih banyak pekerjaan berteknologi tinggi dan peluang pendapatan yang lebih besar. Oleh itu, keadaan pasaran buruh yang menjanjikan dijangka akan berlaku pada suku akan datang, menunjukkan keyakinan dalam ekonomi. Walau bagaimanapun, prospek pertumbuhan masih tertakluk kepada risiko merosot daripada permintaan luaran yang lebih lemah dari yang dijangka, konflik geopolitik yang meningkat, dan penurunan yang lebih besar dalam pengeluaran komoditi domestik.Source link

Leave a Reply