Pertukaran Makanan Malaysia Meningkat Kepada RM120.2 Bilion Pada Tahun 2022, Import Mencapai RM75.6 Bilion


Dagangan makanan Malaysia mengalami peningkatan yang mencolok pada tahun 2022, dengan nilai import mencapai RM75.6 bilion berbanding eksport bernilai RM44.6 bilion, seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM).

Jumlah dagangan makanan Malaysia tahun lalu mencapai RM120.2 bilion, menandakan peningkatan yang signifikan sebanyak 31.8 peratus atau RM29 bilion berbanding tahun sebelumnya.

Industri makanan terus menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara, didorong oleh permintaan yang tinggi dan berterusan.

Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin, menekankan bahawa peningkatan besar dalam import makanan berbanding eksport menyumbang kepada defisit perdagangan sebanyak RM31 bilion pada tahun 2022.

Beliau menyatakan bahawa dalam tempoh 32 tahun, tren eksport dan import makanan Malaysia tidak menentu, dengan pertumbuhan eksport tertinggi direkodkan pada tahun 2008 (20.6 peratus) dan pertumbuhan import tertinggi diperhatikan tahun lalu (41.3 peratus).

“Singapura kekal sebagai negara destinasi teratas, menyumbang 19.1 peratus kepada jumlah eksport makanan Malaysia tahun lalu. China adalah negara destinasi kedua tertinggi untuk eksport makanan dengan nilai sebanyak RM5.6 bilion.”

“Negara asal utama bagi produk makanan Malaysia pada tahun 2022 didominasi oleh China, bernilai RM8.7 bilion (11.5 peratus daripada import makanan), diikuti oleh Argentina (RM7.9 bilion) dan Thailand (RM7 bilion),” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Mohd Uzir menekankan peranan penting industri pemprosesan makanan di Malaysia, menyumbang 1.6 peratus kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dengan nilai tambah sebanyak RM28.1 bilion dalam sektor pembuatan pada tahun 2022.

Beliau mencatatkan bahawa perdagangan buah-buahan di Malaysia mengalami pertumbuhan pesat, meningkat dari RM427.8 juta pada tahun 1990 sehingga RM6.1 bilion pada tahun 2022.

Selain itu, sektor daging di Malaysia juga mengalami pertumbuhan yang besar, dengan eksport meningkat dari RM11.1 juta pada tahun 2020 sehingga RM21.3 juta pada tahun 2022.Source link

Leave a Reply