Keuntungan bersih teras MBSB 1QFY24 (+6% YoY) melebihi jangkaan, berkat pendapatan bukan keuntungan yang lebih kuat dari sumbangan-sumbangan
unit perniagaan MIDF. Ini mendorong kami untuk meningkatkan hasil FY24F-FY25F sebanyak 14%-5%. Walaupun kumpulan ini nampaknya sedang beransur membaik, usaha lebih mungkin diperlukan untuk melihat hasil membaik secara ketara dalam tempoh terdekat. Kenanga telah mengekalkan panggilan UNDERPERFORM pada saham tersebut dan TP sebanyak RM0.59.

1QFY24 MBSB menyumbang 31% daripada ramalan sepenuhnya setahun, di mana rumah tersebut mengatakan bahawa ia telah di bawah mengecilkan pendapatan berdasarkan yuran yang lebih tinggi yang dijana oleh penyuntikan MIDF ke dalam kumpulan. YoY, pendapatan keseluruhan 1QFY24 meningkat sebanyak 36% di mana kumpulan itu nampaknya telah mendapat kembali NIMnya (2.03%, +5 bps) sambil disokong oleh pertumbuhan 10% dalam pembiayaan kasar. Sementara itu, pendapatan bukan faedahnya melonjak sebanyak 800% berkat aliran pendapatan berdasarkan yuran baru yang disumbang oleh perkhidmatan pelaburan dan penasihat MIDF. Walaupun demikian, keuntungan bersih teras hanya meningkat sebanyak 6% kerana kos operasi juga meningkat secara drastik
(+69%) dari operasi konsolidasi MIDF.

QoQ, pendapatan Islam bersih 1QFY24 meningkat 63% dengan pulihannya ke NIM yang mengakibatkan pendapatan keseluruhan melonjak sebanyak 78%. Namun, jika dikecualikan satu keuntungan sekaligus dari pemerolehan MIDF sebanyak RM354juta, keuntungan bersih teras akan memberikan peningkatan sebanyak 247% dari hasil yang lebih baik.

Kenanga mencatat bahawa MBSB nampaknya menunjukkan pemulihan yang memberangsangkan dalam kebanyakan aliran pendapatannya kerana ia terus menangkap bahagian pendanaan yang lebih besar dalam segmen peruncit. Sementara itu, campuran CASA yang meningkat pada 7.1% (+0.9ppt) akan membantu kumpulan ini dalam pengurusan kos pendanaannya. Kumpulan juga nampaknya sedang menikmati hasil dari integrasi dengan MIDF, di mana ia berharap untuk mendapat manfaat dari keuntungan sinergistik dalam hal penjualan lintas perkhidmatan dan kecekapan operasi.

Ramalan. Rumah tersebut meningkatkan FY24F-FY25F sebanyak 14%-5% kerana meningkatkan sumbangan pendapatan berdasarkan yuran kumpulan

Walaupun gabungan dengan MIDF sudah lengkap, sinergi antara kedua-duanya mungkin hanya dapat diekstrak dalam jangka masa yang lebih panjang. Selain itu, kumpulan mungkin juga memerlukan usaha yang lebih besar untuk mengoptimumkan semula campuran pembiayaannya terutamanya mengingat tahap CASA yang rendah, yang mungkin menjadikannya kurang menarik daripada rakan sejawatnya. Tambahan pula, prospek ROE kumpulan masih banyak ruang untuk diperbaiki berbanding dengan purata rakan setanir sebanyak 10%.

Risiko kepada panggilan termasuk: (i) penekanan rentang yang lebih rendah dari yang dijangka, (ii) pertumbuhan pinjaman yang lebih tinggi dari yang dijangka, (iii) kemerosotan kualiti aset yang lebih perlahan dari yang dijangka, (iv) kenaikan lebih lanjut dalam aktiviti pasaran modal, (v) fluktuasi mata wang yang menguntungkan, dan (vi) perubahan kepada OPR.Source link

Leave a Reply