Pengguna 5G di China Mencecah 850 Juta Orang


Bilangan pelanggan mudah alih 5G di China telah mencapai 851 juta hingga akhir Februari, menurut data rasmi yang dikemukakan.

Jumlah ini menyumbang 48.8 peratus daripada jumlah keseluruhan pelanggan mudah alih yang menggunakan salah satu daripada tiga syarikat telekomunikasi utama China atau China Broadnet. Jumlah keseluruhan pelanggan mudah alih di China adalah sebanyak 1.75 bilion hingga akhir Februari, kata Kementerian Industri dan Maklumat.

Tiga operator telekomunikasi utama yang disebutkan di atas adalah China Telecom, China Mobile dan China Unicom.

Data juga menunjukkan bahawa bilangan pelanggan jalur lebar tetap yang menggunakan ketiga firma ini telah mencapai 643 juta pada akhir Februari, dengan pengguna jalur lebar gigabit menyumbang 26.7 peratus daripada jumlah keseluruhan.Source link

Leave a Reply