Penduduk Bumiputera Mencapai 21.3 Juta Atau 63.8%: DOSM perlu mengubahnya dalam bahasa Malaysia yang lebih semula jadiKaedah item

Penduduk Bumiputera dianggarkan sebanyak 21.3 juta orang atau 63.9 peratus daripada jumlah penduduk sebanyak 33.4 juta orang di Malaysia pada tahun ini, menurut Statistik Bumiputera 2023 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM).

Ketua Perangkaan Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin dalam satu kenyataan hari ini berkata jumlah penduduk Bumiputera lelaki dianggarkan sebanyak 10.8 juta orang dan perempuan sebanyak 10.5 juta orang, manakala nisbah jantina untuk jumlah penduduk Bumiputera keseluruhan adalah 102 lelaki bagi setiap 100 perempuan.

“Penyertaan dalam profesional terpilih menunjukkan bahawa Bumiputera membentuk 92.7 peratus dan 83.8 peratus daripada pegawai perubatan pembantu dan jururawat pada tahun 2022

“Manakala, Bumiputera membentuk 60.8 peratus jurukur tanah, 61.5 peratus kuantiti jurutera, 52.8 peratus doktor gigi, dan 52.7 peratus pereka dalaman.

“Walau bagaimanapun, Bumiputera berdaftar di bawah 50.0 peratus dalam penyertaan arkitek (41.2 peratus), peguam (38.2 peratus), dan akauntan (31.8 peratus),” katanya.

Sementara itu, dapatan berkaitan dengan tenaga kerja pada 2022 menunjukkan jumlah tenaga kerja Bumiputera adalah sebanyak 9.6 juta orang, iaitu lelaki 5.8 juta orang dan perempuan 3.9 juta orang.

Mohd Uzir berkata kadar penyertaan dalam tenaga kerja (LFPR) bagi Bumiputera meningkat kepada 67.1 peratus berbanding 2021 (65.8 peratus), manakala dari segi jantina, LFPR bagi lelaki dan perempuan Bumiputera adalah masing-masing 80.0 peratus dan 54.1 peratus.

“Berdasarkan pencapaian pendidikan, bahagian tenaga buruh Bumiputera yang mempunyai pencapaian pendidikan sekunder dan ke bawah adalah sebanyak 62.3 peratus,” katanya, menambah bahawa 37.7 peratus tenaga buruh Bumiputera memperoleh pendidikan menengah.

Seterusnya, Mohd Uzir berkata kadar pengangguran di kalangan Bumiputera adalah 4.0 peratus berbanding 5.0 peratus pada 2021.

Dari segi statistik graduan, bilangan graduan Bumiputera yang berdaftar pada 2022 adalah sebanyak 3.8 juta orang, iaitu lelaki 1.7 juta orang dan perempuan 2.2 juta orang.

LFPR graduan Bumiputera lelaki pada 2022 adalah sebanyak 88.3 peratus berbanding tahun sebelumnya, manakala LFPR bagi graduan perempuan sedikit meningkat kepada 82.9 peratus daripada 82.1 peratus pada 2021.

Buat transaksi harta tanah pada 2022, Bumiputera mencatatkan sebanyak 121,997 transaksi harta tanah kediaman dengan sumbangan sebanyak 36.8 peratus (RM34.7 bilion) kepada nilai pindahmilik keseluruhan harta tanah kediaman (RM94.3 bilion).

“Bumiputera membuat 3,774 transaksi harta tanah komersial dengan nilai pindahmilik sebanyak RM2.1 bilion berbanding dengan RM1.5 bilion pada 2021,” kata Mohd Uzir.

Dari perspektif kesejahteraan, bilangan Bumiputera yang berdaftar di institusi kesejahteraan am di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 2022 adalah 2,714 orang berbanding 2,948 orang pada 2021.

Beliau berkata daripada jumlah itu, 1,096 orang berada di pusat jagaan kanak-kanak, 637 orang berada di Institusi Orang Kurang Upaya, dan 981 orang berada di Institusi Orang Tua dan Orang Kecil serta Terlantar.

Statistik Bumiputera menunjukkan statistik Bumiputera terpilih dalam bidang sosial dan ekonomi di peringkat kebangsaan dan negeri bagi tahun rujukan dari 2015 hingga 2023.

Ia merangkumi bidang sosial dan ekonomi Bumiputera termasuk populasi, pekerjaan, pendapatan isi rumah dan perbelanjaan, kesihatan, pelancongan, profesion berdaftar, dan hartanah.Source link

Leave a Reply