Syarikat Capital A melaporkan pendapatan sebanyak RM5.2 bilion untuk 1Q2024, yang merupakan lebih daripada dua kali ganda pendapatan pada tempoh yang sama pada tahun 2023. Kenaikan tersebut adalah disebabkan oleh pemulihan kuat dalam permintaan daripada kedua-dua perjalanan domestik dan antarabangsa.

Pada suku pertama, 89% daripada pendapatan Kumpulan tersebut adalah disumbangkan oleh segmen penerbangan manakala logistik, digital dan perniagaan lain menyumbang 11% yang selebihnya kepada Kumpulan.

Kumpulan tersebut melaporkan EBITDA positif sebanyak RM1.03 bilion dalam 1Q2024 berbanding dengan EBITDA sebanyak RM502.2 juta pada 1Q2023, yang didorong oleh peningkatan dalam prestasi keseluruhan segmen penerbangan.

Bagi Q1, kumpulan melaporkan kerugian bersih sebanyak RM244.3 juta berbanding dengan keuntungan bersih sebanyak RM26.0 juta pada 1Q2023. Suku terkini mencatatkan kerugian pertukaran asing sebanyak RM370.9 juta disebabkan oleh penurunan mata wang tempatan berbanding dengan USD semasa suku tersebut.

Barangan kira-kira 20% daripada armada (167 pesawat yang beroperasi pada akhir suku) tidak beroperasi semasa suku itu. Penyusutan dan kos kewangan untuk pesawat yang tidak beroperasi dipaparkan di bawah keuntungan operasi bersih dalam penyata pendapatan yang dikonsolidasikan.

Keuntungan operasi bersih Kumpulan adalah sebanyak RM304.9 juta, tidak termasuk penyusutan dan kos kewangan untuk pesawat tidak beroperasi.Source link

Leave a Reply