Pelikan mencatatkan jualan sebanyak RM31 juta pada suku terkini berbanding RM2.8 juta pada suku yang sama tahun lepas. Peningkatan bererti dalam jumlah jualan disebabkan oleh pendapatan berterusan daripada pembelian produk berjenama Pelikan yang kini diklasifikasikan sebagai pendapatan pihak ketiga. Selain itu, perkembangan pendapatan di pasaran seperti China/Taiwan adalah cukup baik pada suku terkini.

Kumpulan ini mencapai keuntungan sebelum cukai sebanyak RM1.4 juta pada suku terkini berbanding kerugian sebanyak RM3.4 juta pada suku yang sama tahun lalu.

Kumpulan juga mencatatkan keuntungan bagi tempoh kewangan pada suku terkini berbanding kerugian pada tempoh kewangan pada suku sebelumnya terutamanya disebabkan oleh kesan sejurus daripada penceraian dan penjualan pada suku sebelumnya.

Selepas penyelesaian Pemindahan, Syarikat diklasifikasikan sebagai pengeluar senarai yang terjejas di bawah perenggan 8.03(A) Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia. Syarikat diberi sehingga 13 Disember 2024 untuk mengemukakan pelan penormalan kepada pihak berkuasa yang berkaitan untuk kelulusan bagi menangani status pengeluar senarai yang terjejas.

Pelikan berkata ia akan terus menggalakkan dan membangunkan perniagaan alat tulis sisa yang dimiliki, terutamanya di rantau Asia, sebagai pengedar bagi jenama “Pelikan” dan “herlitz”.

Syarikat mengisytiharkan dividen istimewa satu-tier sebanyak 2 sen setiap biasa.Source link

Leave a Reply