Sports Toto Berhad melaporkan pendapatan sebanyak RM1.69 bilion dalam suku ketiga tahun ini, menunjukkan peningkatan sebanyak 2.4% berbanding pendapatan sebanyak RM1.66 bilion pada suku yang sama tahun sebelumnya. Kumpulan juga mencatatkan keuntungan pra-cukai sebanyak RM101.2 juta, peningkatan yang baik sebanyak 153.4% daripada keuntungan pra-cukai sebanyak RM40 juta pada suku yang sama tahun sebelumnya. Hasil bersih selepas cukai (PAT) adalah sebanyak RM68 juta berbanding RM23 juta pada suku tahun sebelumnya.

Prestasi yang lebih baik bagi suku semasa yang berakhir pada 31 Mac 2024 adalah disebabkan oleh pencapaian STM Lottery Sdn Bhd (“STM Lottery”) dan H.R. Owen Plc (“H.R. Owen”).

Pendapatan suku semasa STM Lottery lebih tinggi sebanyak 7.5% kerana penjualan setiap cabutan yang lebih tinggi berserta dengan satu cabutan tambahan yang dijalankan dalam suku semasa yang ditinjau (42 cabutan berbanding 41 cabutan). Berbanding dengan suku yang sama tahun sebelumnya, keuntungan pra-cukai STM Lottery meningkat sebanyak 246.0%, didorong oleh pendapatan yang lebih tinggi yang dicapai pada suku semasa. Selain itu, keuntungan pra-cukai yang lebih tinggi yang dicatatkan dalam suku semasa yang ditinjau adalah disebabkan oleh pembayaran hadiah yang lebih rendah.

Pendapatan suku semasa H.R. Owen merosot 8.0% apabila dibandingkan dengan suku yang sama tahun sebelumnya terutamanya disebabkan oleh penjualan kereta terpakai yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, ini sebahagiannya dipulihkan oleh pendapatan selepas jualan yang lebih tinggi dalam suku semasa, mencerminkan pulihan kepada normal

Untuk tempoh 9 bulan yang berakhir pada 31 Mac 2024
Dalam tempoh 9 bulan yang berakhir pada 31 Mac 2024, SPToto melaporkan pendapatan sebanyak RM4.66 bilion, menunjukkan peningkatan sebanyak 3.9% berbanding pendapatan sebanyak RM4.48 bilion yang dilaporkan dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya, terutamanya didorong oleh sumbangan pendapatan yang lebih kuat dari kedua-dua STM Lottery dan H.R. Owen. Walau bagaimanapun, keuntungan pra-cukai mengalami penurunan sebanyak 1.2% kepada RM239.1 juta dari RM242.1 juta, yang utamanya disebabkan oleh keputusan yang lebih rendah dilaporkan oleh H.R. Owen tetapi dipulihkan oleh prestasi yang lebih baik dari STM Lottery.

Lembaga Pengarah telah mengisytiharkan dividen interim ketiga sebanyak 3.0 sen setiap saham, berjumlah kira-kira RM40.5 juta bagi tahun kewangan yang berakhir pada 30 Jun 2024. Dividen tersebut akan dibayar pada 19 Julai 2024 dan tarikh peruntukan adalah pada 28 Jun 2024.Source link

Leave a Reply