Padu Integriti Data Terjamin, Kerajaan Sarawak Akan Diberitahu Mengenai Keberatakan Keselamatan Segera: Rafizi Patut Diberitau.


Sistem Pusat Pangkalan Data Utama (Padu) telah dikembangkan dengan menyatukan pelbagai sumber data pentadbiran daripada lebih 400 agensi sektor awam, termasuk kerajaan persekutuan dan negeri, serta GLC dan GLIC untuk membentuk data komprehensif berdasarkan individu dan isi rumah.

Hingga 12 Mac 2024, PADU telah mengintegrasikan 314 set data dari pelbagai agensi untuk membentuk profil individu yang komprehensif.

Sepanjang proses pembangunan PADU, risiko dan keselamatan, serta melindungi data yang tergolong daripada diserang dan tersebar, sentiasa diberikan keutamaan oleh semua pihak.

Pasukan pembangunan sistem PADU sentiasa bekerja rapat dengan pelbagai agensi yang mengurus keselamatan siber dan privasi data kebangsaan seperti Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO), Agensi Keselamatan Siber Kebangsaan (NACSA), CyberSecurity Malaysia (CSM), Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP) dan Kementerian Komunikasi.

Mengambil contoh ini, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, berkata beliau sedar dengan kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sarawak (Undang-undang, MA63 dan Hubungan Negeri-Federal) Datuk Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghaza dalam kenyataan medianya baru-baru ini mengenai pelaksanaan PADU di Sarawak.

Rafizi berkata, dalam satu kenyataan pada hari ini (25 Mac), hingga hari ini, tiada isu kebocoran maklumat dilaporkan walaupun terdapat 2 hingga 2.3 juta cubaan serangan ke atas PADU seminggu. Pembangunan PADU mematuhi standard antarabangsa dan prinsip amalan terbaik set untuk memastikan keselamatan.

Sistem PADU dibangunkan secara dalam menggunakan kepakaran penjawat awam sedia ada tanpa melibatkan pelantikan daripada runding bagi mengurangkan risiko kebocoran maklumat kerana pihak luar tidak mempunyai akses langsung ke PADU.

Untuk memastikan integriti data dan kebocoran maklumat tidak berlaku, pegawai yang mempunyai akses kepada data telah menjalani penilaian tahap integriti melalui proses skrin keselamatan yang ditetapkan oleh CGSO.

Akses kepada data hanya dibenarkan kepada pegawai yang dilantik dan terhad kepada peranan masing-masing sahaja. Peraturan ini merupakan sebahagian dari prosedur operasi standard pengurusan untuk sistem Padu.

Maklumat ini diklasifikasikan sebagai maklumat dilindungi Kerajaan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] dan tertakluk kepada semua arahan perlindungan keselamatan yang dikeluarkan oleh CGSO. Oleh itu, sebarang tindakan mengakses, memuat naik, memuat turun, mengubahsuai, menambah atau menyebarkan sebarang data di bawah PADU tanpa kebenaran, adalah satu kesalahan dan jika disabitkan, seorang penceroboh boleh dihukum penjara, denda atau kedua-duanya.

Selain daripada Akta 88, data tersebut termasuk peralatan komputer yang dilindungi di bawah Akta Jenayah Komputer 1997 [Akta 563] di mana sebarang akses yang salah dianggap sebagai jenayah. Ini juga termasuk sesiapa sahaja yang mengakses sistem atau menggunakan/mendapatkan/memuat naik/memuat turun data tanpa kebenaran dari sistem sepenuhnya.

Rafizi berkata kerajaan sentiasa memastikan keselamatan pemprosesan data, termasuk keselamatan sistem, rangkaian dan perlindungan data maklumat peribadi.

“Saya menjamin bahawa dengan PADU, setiap warganegara akan menerima manfaat yang adil dan munasabah melalui rancangan pelaksanaan dasar yang berkesan yang dipandu oleh data.”

Sesi taklimat akan dianjurkan untuk wakil kerajaan Sarawak mengenai isu keselamatan dan perlindungan data tidak lama lagi. Kementerian ini komited untuk menjawab semua soalan dan bimbang yang telah dinyatakan oleh kerajaan negeri Sarawak.

“PADU telah melihat peningkatan kadar pendaftaran dalam tempoh minggu lepas. Setakat 11:59 malam pada 24 Mac 2024, bilangan pendaftaran meningkat kepada 7.7 juta, naik daripada 5.4 juta yang direkodkan pada 17 Mac 2024,” tambah Rafizi.Source link

Leave a Reply