Menteri Ubahsuai MOHR Menjadi Kesuma


Kementerian Sumber Manusia kini telah berganti nama dengan singkatan KESUMA yang merujuk kepada huruf pertama setiap perkataan dalam nama Bahasa Melayu kementerian tersebut.

Nama penuh kementerian dalam Bahasa Melayu ialah Kementerian Sumber Manusia dan kebetulan perkataan Kesuma juga bermaksud bunga dalam Bahasa Melayu. Kementerian yang diketuai oleh Menteri baru Steven Sim Chee Keong telah memutuskan untuk menukar nama tersebut kerana beliau merasakan misi kementerian tersebut sejajar dengan inisiatif 3K strategik iaitu memperkasakan Kesejahteraan, Kemahiran, dan Kejayaan Pekerja.

Sejak mengambil alih, kementerian tersebut mengatakan Menteri telah memperkukuh kerjasama dengan kesatuan sekerja, melaksanakan reformasi ke atas institusi Mahkamah Perusahaan Malaysia, menekankan hak gaji pekerja, memperluaskan liputan skema keselamatan sosial, meningkatkan kualiti latihan kemahiran, dan melaksanakan beberapa langkah untuk memperbaiki tadbir urus di semua jabatan dan agensi kementerian tersebut.

Oleh itu, bermula 4 Mac 2024, nama Kementerian Sumber Manusia dengan singkatan (KESUMA) akan digunakan secara rasmi dalam semua perkara berkaitan di dalam Kementerian.Source link

Leave a Reply