Forum Wanita & Gadis Malaysia (MWGF) menekankan keperluan mendesak untuk membangunkan Ekonomi Penjagaan di Malaysia. Dengan negara ini sudah menjadi sebuah negara yang menua dan dijalankan untuk menjadi sebuah negara yang diajar pada tahun 2044, Malaysia menghadapi populasi usia kerja yang semakin mengecil dan ketidakseimbangan gender yang signifikan di dalam tenaga kerja. Saat ini, Kadar Penyertaan Tenaga Buruh Wanita (LFPR) adalah 56.2% berbanding dengan 82% bagi lelaki, dengan jurang upah gender sebanyak 33% yang dicatat pada tahun 2023.

Ketidakseimbangan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh beban kerja penjagaan yang tidak dibayar, yang kebanyakannya ditanggung oleh wanita dan kekal tidak kelihatan dalam bajet-bajet dan perakaunan negara. Memperkasakan dan mengukuhkan Ekonomi Penjagaan adalah penting untuk menangani cabaran-cabaran ini. Menyedari ini, kerajaan, melalui Menteri Wanita, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri, telah melancarkan bengkel-bengkel untuk pembangunan Industri Penjagaan di Malaysia.

Kerja penjagaan, sama ada yang dibayar atau tidak dibayar, adalah asas kepada fungsi dan perkembangan masyarakat. Ia termasuk menjaga kanak-kanak dan orang tua, penjagaan kesihatan, pendidikan, dan pengurusan rumah tangga. Kerja penjagaan adalah penting untuk martabat, autonomi, dan kesejahteraan individu, khususnya orang tua dan orang kurang upaya (OKU). Walaupun kepentingannya, kerja penjagaan ini sering diabaikan dan dilakukan dalam keadaan yang buruk dengan upah yang rendah, yang memberi kesan secara tidak seimbang kepada wanita.

Komisi Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik (UNESCAP) menetapkan empat kategori dasar dasar penting untuk membentuk Ekonomi Penjagaan: Infrastruktur Penjagaan, Perlindungan Sosial Berkaitan Penjagaan, Perkhidmatan Penjagaan, dan Penjagaan Berkaitan Pekerjaan. Ini termasuk menaik taraf sistem pendidikan dan kesihatan, menyediakan langkah-langkah perlindungan sosial, menyokong cuti ibu bapa dan penjagaan, dan melabur dalam perkhidmatan penjagaan kanak-kanak dan orang tua yang terjangkau.Source link

Leave a Reply