Bursa Malaysia Securities Berhad telah secara terbuka memperingatkan dan mengenakan denda sebanyak RM500,000 kepada Chean Meng Hee (Chean), bekas Pengarah Eksekutif Advance Information Marketing Berhad kerana melanggar keperluan Penyenaraian Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities.

Ini bermula dari penjualan semula 24,090,500 unit saham treasuri AIM pada 5 Oktober 2021 (Penjualan Semula) dengan harga diskaun lebih daripada 5% daripada harga pasaran purata tertimbang bagi saham syarikat untuk 5 hari pasaran sebelum Penjualan Semula iaitu RM0.2712 (5-md VWAP). Penjualan Semula dilakukan dengan harga minimum dan maksimum RM0.14 dan RM0.21.

Bursa Malaysia Securities melihat pelanggaran keperluan pembelian semula saham dalam Bab 12 LR ACE termasuk Peraturan 12.18 LR ACE sebagai sesuatu yang serius kerana keperluan pembelian semula saham adalah penting untuk melindungi kepentingan pelabur dan mengekalkan integriti pasaran untuk memastikan pembelian semula/penjualan semula saham treasuri dijalankan dengan teratur dan adil.

Chean pada 9 Oktober 2021, setelah ditanya oleh Lembaga, mengakui ketidakupayaannya memberi arahan yang jelas kepada broker saham berkenaan Penjualan Semula untuk memastikan pematuhan terhadap Peraturan 12.18 LR ACE. Chean juga gagal membuat pembayaran/pampasan kepada AIM walaupun beliau bersetuju untuk berbuat demikian dan tindakan undang-undang yang diambil dan arahan mahkamah yang diterima oleh syarikat pada 6 Februari 2024 bahawa beliau telah melanggar kewajipan fidusiari, kewajipan berhati-hati dan kewajipan undang-undang kepada Syarikat dan untuk Chean membayar gantirugi khas sebanyak RM2,597,665.71.Source link

Leave a Reply