MALAYSIA baru-baru ini telah menduduki tempat ke-43 sebagai salah satu negara yang paling makmur, menurut Indeks Kelestarian Legatum 2023.

Menurut badan pemikir antarabangsa tersebut, yang telah melakukan kajian mengenai kelestarian pelbagai negara selama 15 tahun, indeks 2023 telah mengkaji 167 wilayah – yang dirujuk sebagai ‘negara’ dan ‘bangsa’.

Kajian ini mencakupkan beberapa elemen yang dibahagikan kepada 12 “tiang” dalam menentukan indeks kelestarian setiap negara yang disenaraikan iaitu:

1. Keselamatan & keselamatan (Mengukur tahap keganasan, konflik, keganasan dan jenayah yang telah menggugat keselamatan individu, sama ada secara langsung mahupun melalui kesan yang lebih berpanjangan)

2. Kebebasan peribadi (Kemajuan terhadap hak-hak undang-undang asas, kebebasan individu, dan toleransi sosial)

BACA JUGA: Malaysia menduduki tempat ke-45 dalam indeks kebebasan ekonomi dunia

3. Pentadbiran (Sejauh mana terdapat kawalan dan batasan ke atas kuasa serta sama ada kerajaan beroperasi dengan berkesan dan tanpa rasuah)

4. Modal sosial (Kekuatan hubungan peribadi dan sosial, kepercayaan institusi, norma sosial, dan penyertaan sivik dalam sebuah negara)

5. Aliran pelaburan (Sejauh mana pelaburan dilindungi dengan baik dan mudah diakses)

6. Syarat-syarat perniagaan (Mengukur sejauh mana peraturan membolehkan perniagaan bermula, bersaing, dan berkembang)

7. Infrastruktur dan akses pasaran (Mengukur kualiti infrastruktur yang membolehkan perdagangan dan perubahan di pasaran untuk barangan dan perkhidmatan)

BACA JUGA: Malaysia menduduki tempat ke-59 daripada 67 negara bagi gaji minimum

8. Kualiti ekonomi (Sejauh mana ekonomi dilengkapi dengan baik untuk menghasilkan kekayaan secara mampan dengan penglibatan penuh tenaga kerja)

9. Keadaan kehidupan (Satu kehidupan berkualiti yang munasabah dialami oleh semua, termasuk sumber material, tempat tinggal, perkhidmatan asas dan hubungan)

10. Kesihatan (Mengukur sejauh mana orang sihat dan mempunyai akses kepada perkhidmatan yang diperlukan untuk mengekalkan kesihatan yang baik, termasuk kadar kesihatan, sistem kesihatan, penyakit dan faktor risiko, serta kadar kematian)

11. Pendidikan (Mengukur pendaftaran, hasil, dan kualiti di empat peringkat pendidikan [pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, dan pendidikan tinggi], serta kemahiran dalam penduduk dewasa)

12. Alam sekitar semulajadi (Mengukur aspek alam sekitar fizikal yang mempunyai kesan langsung ke atas manusia dalam kehidupan harian mereka dan perubahan yang mungkin memberi kesan kepada kelestarian generasi akan datang)

BACA JUGA: Malaysia menduduki tempat ke-4 untuk purata gaji tertinggi di Asia Tenggara

Menurut indeks, Malaysia menduduki tempat 73 di seluruh dunia (70.81%) dalam keselamatan dan keselamatan, tempat 113 (46.9%) dalam kebebasan peribadi, tempat ke-50 (57.23%) dalam pentadbiran, tempat ke-63 untuk modal sosial (57.9%), tempat ke-27 (73.49%) dalam aliran pelaburan dan tempat ke-29 (69.24%) untuk syarat-syarat perniagaan.

Sementara itu, Malaysia berada di tempat ke-37 (70.62%) dalam infrastruktur dan akses pasaran, ke-34 (64.98%) dalam kualiti ekonomi, ke-64 (79.52%) untuk keadaan kehidupan dan ke-42 (77.35%) dalam kesihatan manakala pendidikan (72.94%) dan alam sekitar (61.07%) kedua-duanya berada di tempat ke-46.

“Malaysia berprestasi paling kuat dalam aliran pelaburan dan syarat-syarat perniagaan tetapi paling lemah dalam kebebasan peribadi,” indeks tersebut menyatakan.

Kajian tersebut menambah bahawa Malaysia telah meningkat dua tempat sejak 2011 dan menunjukkan “peningkatan terbesar”, seperti yang dikutip dari laporan, dalam tonggak modal sosial dari satu dekad yang lalu.

Secara global, indeks menempatkan Denmark di tempat pertama manakala Sweden berada di tempat kedua dan Norway di tempat ketiga.

BACA JUGA: Malaysia menduduki tempat ke-107, kehilangan 34 tempat dalam indeks kebebasan media terkini

Dalam penilaian antara negara-negara Asia, Malaysia menduduki tempat ke-6 dalam indeks kemakmuran sementara Jepun menduduki tempat pertama manakala Singapura berada di tempat kedua dan Taiwan di tempat ketiga.

Dalam kajian yang dijalankan oleh Institusi Legatum, kelestarian ditakrifkan sebagai “jauh lebih daripada kekayaan”, seperti yang dikutip, dan apabila setiap orang mempunyai kebebasan dan peluang untuk berkembang di persekitarannya.

Sistem penarafan dalam indeks kelestarian antarabangsa menunjukkan bahawa semakin tinggi peratusan yang diperoleh oleh sebuah negara, semakin tinggi penarafannya. Tambahan pula, setiap tiang juga telah diberi penarafan warna dari hijau hingga merah (hijau – positif; merah – negatif).Source link

Leave a Reply