LSZ Mengagihkan Lebih Daripada RM11 Bilion Dalam Zakat.


Pada tahun berakhir pada 31 Disember 2023, LZS berjaya mengagihkan RM1.15 bilion dalam zakat, memberi manfaat kepada lebih daripada 350,000 individu Asnaf dan pelbagai organisasi di Selangor.

Pada tahun 2023, LZS mengagihkan RM1.15 bilion merentasi lapan kategori Asnaf, menunjukkan peningkatan sebanyak 9.7% dari RM1.05 bilion pada tahun sebelumnya. Penerima terbesar adalah 70,600 keluarga dalam segmen Fakir, Miskin, dan Muallaf.

Menyedari cabaran sosioekonomi semasa, pengagihan zakat ini bertujuan untuk memajukan pembangunan Asnaf melalui lima tiang utama: pembangunan sosial, pembangunan pendidikan, pembangunan institusi agama, pembangunan manusia, dan pembangunan ekonomi.

Kebanyakan dana, berjumlah RM777 juta, diperuntukkan kepada pembangunan sosial, membantu keluarga dengan kewangan bulanan, sewa rumah, renovasi, dan membina rumah, serta memastikan akses kepada rawatan perubatan penting dan dialisis.

Selain itu, LZS mengamanahkan RM171 juta kepada bantuan pendidikan, termasuk yuran dan biasiswa, untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi akan datang. Fokus kepada pendidikan ini adalah sebahagian daripada janji LZS untuk menyokong Asnaf dalam mencapai kemandirian dan pada akhirnya mengangkat mereka dari status Asnaf. Pada tahun 2023, lebih daripada 3,600 Asnaf berjaya diangkat dari kemiskinan, peningkatan sebanyak 95% dari tahun sebelumnya.

Kutipan Zakat 2023

Kejayaan berterusan dalam pengagihan zakat disokong oleh penambahan 60,776 pembayar zakat baru pada tahun 2023, membawa jumlah keseluruhan pembayar zakat kepada 398,184. Ini mencerminkan kepercayaan berkekalan dan komitmen pembayar zakat, atau Muzakki, terhadap LZS.

LZS telah melaksanakan pelbagai pilihan sumbangan zakat yang lancar, termasuk pemindahan elektronik tanpa tunai dari akaun bank dan pemotongan zakat secara langsung dari gaji, simpanan, dan akaun pelaburan. Kategori zakat yang paling banyak dikutip adalah Zakat atas Pendapatan, berjumlah RM663 juta, dengan pemotongan gaji menjadi saluran kutipan utama, menyumbang sebanyak RM372 juta.

Kerana jumlah populasi Asnaf dijangka meningkat kepada lebih daripada 157,000 keluarga menjelang tahun 2030, LZS menyedari kepentingan pelaksanaan penyelesaian yang mampan untuk menyokong komuniti-komuniti ini. Sepadankan dengan itu, LZS mengetuai Laporan Kelestarian pertamanya untuk tahun 2023 dan melaksanakan dua intervensi penting untuk membantu perkembangan generasi kedua Asnaf.

“Kami bangga untuk memperkenalkan Laporan Kelestarian LZS 2023, laporan kelestarian pertama oleh institusi zakat di Malaysia. Kerangka ini akan membimbing usaha ESG kami untuk meningkatkan komuniti Asnaf, mengekalkan kepercayaan dan integriti, memupuk bakat, dan melindungi alam sekitar.

Untuk menyokong generasi kedua Asnaf, kami menghantar 1,562 pelajar yang putus sekolah ke institusi kemahiran seperti Institusi Latihan Kemahiran Awam dan Persendirian (ILKA/ILKS) dan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) serta membantu 1,809 pelajar dengan kekurangan literasi dan numerasi melalui 153 kursus. Kami juga melancarkan Program Sekolah Angkat Zakat (PROSAZ) dengan 20 buah sekolah, memberi tumpuan kepada kursus motivasi, program akademik, dan bengkel kepimpinan. PROSAZ akan berkembang ke lebih banyak sekolah pada pertengahan tahun 2024,” kata Tan Sri Syed Anwar Jamalullail.Source link

Leave a Reply