Laporan November BNM: Sistem Perbankan yang Kuat, Pasaran Bon Antara Sorotan UtamaBank Negara telah mengeluarkan sorotan ekonomi negara pada bulan November dengan beberapa titik utama termasuk kadar inflasi utama yang terus menurun kepada 1.5% (Oktober 2023: 1.8%), yang dipacu oleh penurunan inflasi asas (2.0%; Oktober 2023: 2.4%) dan inflasi makanan segar (0.1%; Oktober 2023: 1.2%). Perlu diperhatikan bahawa penurunan inflasi asas adalah terutamanya disebabkan oleh makanan di luar rumah (3.9%; Oktober 2023: 5.6%).

Sementara itu, indeks pengeluaran industri pembuatan (IPI) meningkat sebanyak 0.9% secara tahunan pada bulan Oktober 2023 (September 2023: 0.4%), yang disokong oleh peningkatan dalam kumpulan berorientasikan dalam negara, terutamanya kelengkapan pengangkutan, makanan, minuman, dan tembakau. BNM menyatakan bahawa pertumbuhan ini lebih daripada menanggung kemerosotan berterusan dari kumpulan berorientasikan eksport akibat pengeluaran komponen semikonduktor yang lemah dan permulaan semula yang berperingkat dari penyelenggaraan kilang minyak. Inflasi asas dikira dengan mengecualikan item yang harga nya berubah-ubah dan di pentadbirkan.

Perlu diperhatikan bahawa kredit kepada sektor bukan kewangan swasta meningkat sebanyak 4.6% pada penghujung November (Oktober 2023: 4.2%), yang ditorak oleh pertumbuhan yang lebih tinggi dalam kredit kepada perniagaan (3.5%; Oktober 2023: 2.8%). Pinjaman perniagaan yang terkumpul berkembang sebanyak 2.6% (Oktober 2023: 1.1%), disokong oleh pertumbuhan yang lebih tinggi dalam pinjaman modal kerja. Perhatian diberikan kepada pertumbuhan pinjaman terkumpul kepada PKS yang masih dijangka (7.9%; Oktober 2023: 7.2%). Sementara itu, pertumbuhan bon korporat terkumpul sedikit menjadi 4.6% (Oktober 2023: 5.0%).

Bagi isi rumah, pertumbuhan pinjaman terkumpul adalah stabil (5.7%; Oktober 2023: 5.6%), disokong oleh pertumbuhan berterusan dalam kebanyakan tujuan pinjaman. Pertumbuhan pinjaman isi rumah terus dipacu oleh pinjaman untuk pembelian rumah dan kereta, yang berkembang sebanyak 7.6% dan 9.4%, masing-masing (Oktober 2023: 7.6% dan 9.1%).

Pasaran kewangan domestik terus terkesan oleh sentimen pelabur global sementara keadaan kewangan global dikendalikan oleh jangkaan pasaran kewangan bahawa kadar faedah di ekonomi maju telah mencapai puncaknya. Merujuk kepada sentimen pelabur ini, pulangan bon global menurun sementara pasaran ekuiti global didagangkan lebih tinggi.

Dalam konteks ini, bank pusat menunjukkan prestasi ringgit yang meningkat sebanyak 2.4% berbanding dolar AS (purata serantau: +3.2%), manakala pulangan MGS 10 tahun menurun sebanyak 30 mata asas (purata serantau: -49 mata asas) disebabkan aliran bukan penduduk ke pasaran bon domestik. FBM KLCI juga didagangkan lebih tinggi sebanyak 0.7%, selaras dengan bursa lain (purata serantau: 3.3%).

Pada bulan November, BNM menyatakan bahawa bank kekal mendapat modal yang mencukupi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dengan kedudukan modal yang tetap kuat untuk menangkis kejutan yang mungkin berlaku dan menyokong pertumbuhan intermediasi kredit dalam ekonomi. Sistem perbankan mencatatkan perbekalan modal berlebihan sebanyak RM134.1 bilion pada November 2023 (Oktober 2023: RM132.9 bilion). Daya tahan sistem perbankan terus disokong oleh kualiti aset yang baik. Nisbah pinjaman terjejas kasar dan bersih kekal stabil pada 1.7% dan 1.0% masing-masing.

Nisbah liputan kerugian pinjaman (termasuk perbekalan undang-undang) kekal pada tahap saksama sebanyak 119.7% daripada pinjaman terjejas, dengan perbekalan keseluruhan membentuk 1.6% daripada jumlah pinjaman.Source link

Leave a Reply