Kongsi Feytech Dibahagikan 15.64 Kali Lebih Daripada Dijangka


Feytech Holdings telah mengumumkan bahawa 42,160,000 saham yang dikeluarkan yang tersedia untuk orang awam Malaysia telah dilanggar. Sejumlah 14,687 permohonan untuk 701,364,100 saham isu dengan nilai RM561,091,280.00 diterima daripada orang awam Malaysia, yang mewakili kadar langgaran keseluruhan sebanyak 15.64 kali.

Untuk bahagian Bumiputera, sejumlah 7,898 permohonan untuk 265,607,100 saham isu telah diterima, yang mewakili kadar langgaran sebanyak 11.60 kali. Untuk bahagian orang awam Malaysia yang tinggal, sejumlah 6,789 permohonan untuk 435,757,000 saham isu telah diterima, yang mewakili kadar langgaran sebanyak 19.67 kali.

Selain itu, Agensi Penempatan Bersama telah mengesahkan bahawa 75,868,800 saham isu dan 4,216,000 saham tawaran yang tersedia melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih, serta 105,400,000 saham tawaran yang tersedia melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh MITI telah dipenuhi.

Notis pemberian akan dihantar kepada semua pemohon berjaya pada 17 Mei 2024. TA Securities Holdings Berhad adalah Penasihat Utama, Underwriter Pengurusan, Underwriter Bersama dan Agensi Penempatan Bersama untuk IPO ini.

AmInvestment Bank Berhad adalah Underwriter Bersama dan Agensi Penempatan Bersama untuk IPO pasaran utama kumpulan tersebut.Source link

Leave a Reply