Keyfield Berhasrat Mengumpul RM188 Juta Dari IPO Di Pasaran Utama Bursa Malaysia.


Keyfield International Berhad telah melancarkan prospeknya untuk penawaran awam perdana seiring dengan pencatatannya di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, yang dijadualkan pada 22 April 2024.

Kumpulan ini terlibat secara utama dalam sewaan kapal, khususnya bot kerja penginapan dan kini memiliki 11 kapal bendera Malaysia dengan kapasiti berkisar dari 50 hingga 500 orang.

Dalam prospeknya, kumpulan tersebut menyatakan bahawa mereka bertujuan untuk mengumpul kira-kira RM188.1 juta dari IPO melalui penerbitan 209 juta saham biasa baru pada harga penerbitan RM0.90 setiap saham. Hasilnya adalah terutamanya untuk menebus saham preferen tebusan kumulatif tidak boleh ditukar (“CRNCPS”), serta menyelesaikan baki pembelian dua kapal, iaitu Blooming Wisdom dan Keyfield Helms 1. CRNCPS sebelum ini diterbitkan untuk memperoleh tiga kapal, iaitu Keyfield Compassion, Keyfield Commander and Keyfield Grace. Hasil yang masih tinggal akan digunakan untuk melunaskan hutang bank, modal kerja dan kos berkaitan dengan penyenaraian. Selepas menggunakan hasil IPO, kadar hutangnya pro forma adalah 0.1 kali.

M&A Securities Sdn Bhd adalah penasihat utama dan penjamin untuk IPO Keyfield. Mereka juga merupakan ejen penempatan bersama dengan Maybank Investment Bank Berhad.Source link

Leave a Reply