Syarikat Takaful Malaysia mencatatkan peningkatan pendapatan sebanyak 40% kepada RM892.2 juta untuk suku pertama berakhir pada 31 Mac 2024, peningkatan yang signifikan dari RM256.9 juta berbanding RM635.3 juta yang dilaporkan dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan tersebut terutamanya disebabkan oleh sumbangan yang lebih tinggi dari perniagaan takaful am dan peningkatan perlindungan takaful bagi perniagaan takaful keluarga.

Nor Azman Zainal, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Takaful Malaysia, berkata, “Kami mencapai keputusan kewangan yang kukuh dan prestasi yang memuaskan dalam suku pertama tahun ini. Kami merekodkan keuntungan sebelum zakat dan cukai sebanyak RM150.3 juta untuk suku pertama berakhir pada 31 Mac 2024, meningkat sebanyak 16% berbanding dengan tempoh yang sama tahun sebelumnya sebanyak RM129.6 juta, terutamanya disebabkan oleh keuntungan yang lebih tinggi yang dibuat oleh perniagaan takaful am dan pengiktirafan yang lebih tinggi keuntungan dari margin perkhidmatan kontrak (“CSM”) semasa tempoh yang dikaji.

Keuntungan selepas zakat dan cukai Takaful Malaysia meningkat sebanyak 9% bagi suku yang dikaji kepada RM102.3 juta daripada RM93.9 juta dalam suku yang sama tahun lalu.Source link

Leave a Reply