SD Guthrie Berhad sebelum ini dikenali sebagai Sime Darby Plantation Berhad, telah mencatatkan peningkatan tiga kali ganda tahun demi tahun (YoY) dalam keuntungan bersih sebanyak RM211 juta dalam suku pertama tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2024 (1Q FY2024).

Kumpulan ini mencatatkan peningkatan sebanyak 9% YoY dalam pengeluaran buah segar (FFB) semasa tempoh tersebut, yang dipacu oleh peningkatan sebanyak 33% dalam operasi di Malaysia. Prestasi yang lebih baik ini adalah hasil daripada usaha rehabilitasi yang intensif, yang disokong oleh pemulihan keperluan buruh.

Harga purata minyak sawit mentah (CPO) yang direalisasikan oleh kumpulan ini sebanyak RM3,880 sebanyak tan metrik (MT) adalah agak stabil YoY, manakala harga biji kelapa sawit (PK) yang direalisasikan purata sebanyak RM1,940 sebanyak MT adalah sebanyak 8% lebih tinggi YoY, berbanding dengan tempoh yang sebelumnya.

Kumpulan berkata bahawa bahagian hulunya, SD Guthrie International, telah mencatatkan keuntungan sebelum faedah dan cukai (PBIT) sebanyak RM121 juta dalam 1Q FY2024, peningkatan sebanyak 78% YoY yang sihat. Prestasi yang kuat ini dikatakan didorong oleh permintaan jumlah yang lebih tinggi untuk produk runcit dan berbeza di kilang Asia Pacific Group dan margin yang lebih baik di Eropah, yang mengimbangi sumbangan keuntungan yang lebih rendah dari usahasama.
.Source link

Leave a Reply