Jangan Bermain-main Lagi! Tempatkan Pekerja Asing Hanya di Bawah Kementerian Sumber Manusia (MOHR)


Federation of Malaysian Manufacturers telah menyokong panggilan oleh M. Kula Segaran, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri agar pengurusan pekerja asing diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia sahaja. Saat ini, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan KSM terlibat dalam pengurusan pekerja asing di negara ini. FMM mengatakan bahawa sejak 2018, mereka telah memanggil untuk pengurusan pekerja asing yang lebih berkesan melalui sebuah Kementerian tunggal dan sistem dalam talian tunggal untuk memastikan pentadbiran pekerja asing yang holistik, adil dan telus di negara ini. Suatu agensi tunggal yang menangani keseluruhan pengurusan pekerja asing akan memastikan satu set dasar yang koheren dapat dilaksanakan dalam kerangka strategik untuk pengurusan pekerja asing yang kritikal dalam menyokong sasaran pertumbuhan ekonomi negara, yang sebahagian besarnya bergantung kepada keperluan buruh dalam industri termasuk pekerja asing. Misalnya, terdapat justifikasi yang kuat untuk KSM menjalankan peranan ini sebagai agensi tunggal untuk mengendalikan pengurusan pekerja asing.

FMM juga mencadangkan bahawa KSM diberikan autonomi untuk pengurusan pekerja asing di negara ini demi mengekalkan konsistensi, kredibiliti, kejelasan dan ketelusan dalam dasar pengurusan pekerja asing di negara ini.

Fedasi mempersoalkan keputusan seperti itu paksaan-paksaan dan perubahan yang tergesa-gesa terhadap dasar pekerja asing yang telah terbukti sangat merosakkan terutamanya ke atas keyakinan pelabur kerana perubahan dasar yang menyebabkan keyakinan yang terganggu di kalangan majikan disebabkan kekeliruan dalam proses, yang akhirnya bermula mengalami perselisihan dan menghadapi kelewatan dalam proses kelulusan.

  • Baru-baru ini, pengurusan pekerja asing telah diserahkan kepada KSM pada Februari 2022 selepas penangguhan perekrutan pekerja asing selama hampir dua tahun akibat wabak Covid-19. Sumber yang tidak mencukupi untuk mengendali tugas yang amat besar dalam pengurusan keseluruhan dan proses permohonan pekerja asing telah membawa kepada kejadian-kejadian awal yang bermasalah pada awal penyerahan tugas. Melalui beberapa pertemuan dan input dari industri, KSM berjaya menangani isu-isu awal termasuk masalah dengan sistem, penyerahan temuduga melalui Jabatan Buruh negeri dan penubuhan rasmi Pusat Satu Berhenti, Bahagian Pengurusan Migran, KSM pada September 2022.
  • Walau bagaimanapun, keputusan sepihak pada Disember 2022 untuk mengembalikan pengurusan pekerja asing kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sekali lagi telah menimbulkan banyak gangguan, pembaziran sumber, tindanan fungsi, serta lain-lain dalam sistem pemprosesan keseluruhan dengan membiarkan dua Kementerian, beberapa agensi dan sistem terlibat.Source link

Leave a Reply