Indonesia Berhasrat Menjadi Pusat CCS di Kawasan Ini


Indonesia berhasrat untuk menjadi pusat penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) utama di rantau ini dengan kapasiti penyimpanan CO2 yang berpotensi antara 400 hingga 600 gigaton dalam takungan terpakai dan akuifer masin.

Menteri dalam kerajaannya menyatakan bahawa penyimpanan pelepasan CO2 negara ini boleh berlangsung selama 322 hingga 482 tahun, dengan anggaran puncak sebanyak 1.2 gigaton CO2 setara menjelang 2030.

“Untuk mencapai sifar jirim menjelang 2060, Indonesia berusaha untuk membangunkan teknologi CCS dan menubuhkan pusat CCS. Inisiatif ini tidak hanya akan mengandungi CO2 domestik tetapi juga (dari luar negara melalui) kerjasama antarabangsa,” jelasnya.

Beliau menyatakan bahawa pusat CCS akan menandakan era baru bagi Indonesia, di mana CCS dikenali sebagai lesen untuk melabur dalam industri karbon rendah, seperti amonia biru, hidrogen biru, dan petrokimia yang canggih.

“Pendekatan ini akan menjadi terobosan bagi ekonomi Indonesia dengan membuka peluang industri baru dan mewujudkan pasaran global untuk produk karbon rendah,” katanya.

CCS memerlukan pelaburan besar dan kerajaan Indonesia telah menandatangani memorandum persefahaman (MoU) dengan ExxonMobil untuk pelaburan bernilai US$15 bilion dalam industri bebas pelepasan CO2. Sebagai perbandingan, projek CCS Quest dengan kapasiti 1.2 juta tan CO2 setiap tahun di Kanada, memerlukan US$1.35 bilion. Data ini menunjukkan kepentingan alokasi penyimpanan CO2 antarabangsa dalam memudahkan pelaburan besar bagi projek CCS.

Indonesia sedang bersaing dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Australia, dalam menjadi pusat CCS rantau.Source link

Leave a Reply