Indeks Harga Pengeluaran Malaysia Turun Lagi Sebanyak 1.5% Negatif pada November 2023: DOSM


Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) Indeks Harga Pengeluar (IHP) negara menunjukkan penurunan sebanyak 1.5 peratus pada November 2023 berbanding penurunan sebanyak 0.3 peratus pada Oktober 2023.

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dalam siaran media mengenai IHP pengeluaran tempatan hari ini menyatakan bahawa penurunan tersebut disebabkan oleh semua sektor kecuali bekalan air yang meningkat sebanyak 1.0 peratus pada bulan ini.

Sektor Perlombongan mengalami penurunan sebanyak 4.7 peratus (Oktober 2023: 0.5%) disebabkan oleh penurunan dalam indeks Pengeksplotan gas asli (-15.2%) dan Pengeksplatan petroleum mentah (-1.1%).

Sektor Pengilangan terus menurun sebanyak 1.4 peratus (Oktober 2023: 0.7%) disebabkan oleh penurunan dalam indeks Pengilangan kok & produk petroleum diolah (-11.7%) dan Pengilangan produk makanan (-4.5%).

Sektor Pertanian, kehutanan & perikanan turut mengalami penurunan sebanyak 0.4 peratus (Oktober 2023: 3.8%) disebabkan oleh penurunan dalam penanaman tanaman kekal (-1.5%). Sektor Bekalan elektrik & gas juga turun sebanyak 0.6 peratus.

Dari segi IHP pengeluaran tempatan secara bulanan, ia terus menurun sebanyak 0.7 peratus pada November 2023 berbanding penurunan sebanyak 0.3 peratus pada bulan sebelumnya.

Sektor Perlombongan turut merosot sebanyak 4.7 peratus dengan Pengeksplotan petroleum mentah (-5.7%) dan Pengeksplotan gas asli (-1.2%) turut mengalami penurunan. Pada masa yang sama, sektor Pengilangan turun sebanyak 0.5 peratus, dipengaruhi oleh indeks Pengilangan kok & produk petroleum diolah (-3.9%) dan Pengilangan produk makanan (-0.4%).

Sektor Bekalan elektrik & gas juga mengalami penurunan sebanyak 0.2 peratus dalam bulan ini. Di sisi lain, sektor Pertanian, kehutanan & perikanan naik sebanyak 1.3 peratus disumbang oleh penanaman tanaman kekal (2.6%), manakala sektor Bekalan air turut meningkat sebanyak 0.2 peratus.

Dari segi IHP pengeluaran tempatan mengikut peringkat pemprosesan, indeks Bahan mentah untuk pemprosesan selanjutnya meningkat sebanyak 0.3 peratus (Oktober 2023: 5.3%), dengan indeks Bahan makanan & makanan ternakan meningkat sebanyak 1.9 peratus.

Indeks Barangan siap kekal positif sebanyak 1.7 peratus (Oktober 2023: 2.2%), disumbang oleh peningkatan dalam Peralatan modal (2.9%). Sebaliknya, indeks Bahan antara, bekalan & komponen turun sebanyak 3.4 peratus (Oktober 2023: -3.0%) disebabkan oleh Bahan api & pelincir yang diproses (-14.7%) dan Bahan & komponen untuk pengilangan (-2.6%).

Dari segi bulanan, Barangan siap meningkat sebanyak 0.2 peratus pada bulan ini. Sementara itu, Bahan mentah untuk pemprosesan lanjut dan Bahan antara, bekalan & komponen turut mengalami penurunan sebanyak 2.4 peratus dan 0.5 peratus, masing-masing.Source link

Leave a Reply