Ikoni Wanita Membuka Tuntutan Sebanyak RM4.96 Juta Terhadap Syarikat Menantu Bekas PM


Iconic Worldwide mengumumkan bahawa anak syarikatnya, Iconic Medicare Sdn. Bhd., telah mengemukakan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan terhadap syarikat menantu bekas Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, iaitu Jovian Apparel Sdn. Bhd. atas faktur yang tidak dibayar.

Butiran Tuntutan di bawah Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan termasuk jumlah tertunggak sebanyak RM4.96 juta ditambah dengan faedah sebanyak 1.2% setiap bulan.

Iconic menyatakan bahawa mereka telah membekalkan topeng muka yang telah disesuaikan kepada Jovian berdasarkan pesanan pembelian dan atas syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Walau bagaimanapun, syarikat itu gagal membuat pembayaran penuh bagi stok yang telah diserahkan dan masih berhutang sejumlah RM3,160,303.10 untuk Topeng Muka yang telah diserahkan dan diterima.

Selain itu, Iconic juga telah menghasilkan Topeng Muka yang diabaikan oleh Jovian atau enggan memberikan jadual penghantaran untuk Topeng Muka ini kepada Pihak Berkuasa. Jumlah nilai bagi Topeng Muka yang diabaikan sehingga 19 April 2024 adalah sebanyak RM1,800,832.00.

Papan Pengarah merasakan selain yuran profesional yang perlu dibayar, tidak akan ada liabiliti potensial lain yang akan dikenakan ke atas Kumpulan ICONIC yang mungkin timbul sebagai hasil daripada Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan.Source link

Leave a Reply