Ikon Kelautan, Terlepas Kapal Mesti direwrite dalam Bahasa Malaysia yang lebih natural. Jangan gunakan Bahasa Indonesia.


Menurut laporan Kenanga, hasil Icon Offshores untuk 1QFY24 mengecewakan disebabkan oleh penggunaan kapal yang lebih rendah dari yang dijangkakan, kerugian bersih asas melebar YoY disebabkan peningkatan masa downtime kapal. Pihak berkenaan telah mengurangkan ramalan keuntungan bersih FY24-25F sebanyak 56% dan 16% masing-masing serta mengurangkan TP sebanyak 13% kepada RM0.70 (dari RM0.80) sambil menurunkan panggilan ke MARKE PERFORM dari REJECT OFFER.

Kerugian asas syarikat adalah RM21.4juta dalam 1QFY24 (tidak termasuk RM2.2juta penurunan nilai piutang), berbanding dengan ramalan keuntungan bersih tahun penuh RM28.9juta dan ramalan rata-rata keuntungan bersih RM22.6juta. Kenanga mengatakan perbezaan dengan jangkaan terutamanya disebabkan oleh penggunaan kapal yang kurang daripada yang dijangkakan disebabkan masa penyelenggaraan yang diperpanjang. Tiada dividen diumumkan untuk suku tahun tersebut. YoY, pendapatan syarikat menurun sebanyak 30% dalam 1QFY24 disebabkan penggunaan kapal yang lebih rendah pada 50% (berbanding 73% setahun yang lalu) terutamanya disebabkan oleh masa downtime kapal yang lebih lama dari biasa. Ditambah dengan kos tambahan yang dikeluarkan berkaitan dengan menyewa kapal pihak ketiga untuk mengisi kesenjangan dan inflasi kos umum yang timbul daripada situasi rantai bekalan industri yang ketat, kerugian bersih asasnya melebar.

QoQ, pendapatannya menurun sebanyak 28% dipengaruhi oleh penggunaan kapal yang lebih rendah disebabkan oleh tempoh penyelenggaraan yang diperpanjang. Begitu juga, disebabkan kos tambahan yang dikeluarkan dan inflasi kos umum, kerugian bersih asasnya juga melebar walaupun kos pinjaman yang lebih rendah

Untuk pandangan masa depan, Kenanga terus positif terhadap pasaran sokongan kapal offshore (OSV) tempatan disebabkan permintaan yang kuat di tengah-tengah kekurangan bekalan, ICON mungkin tidak dapat mengambil kesempatan ini kerana kapal-kapalnya mungkin rentan untuk berada di luar perkhidmatan disebabkan umur yang tua secara keseluruhannya. Ramalan. Pihak tersebut mengurangkan ramalan pendapatan sebanyak 56% dan 16% semasa menurunkan anggaran penggunaan kapal kepada 75% dan 83% (daripada 79% dan 85% sebelum ini).

Kenanga suka ICON disebabkan: (i) ia adalah penerima manfaat peringkat masuk pasaran OSV tempatan yang kukuh, (ii) kekuatan lembaran kiraannya, dan (iii) pangkalan kos yang stabil yang melibatkan penyusutan margin yang signifikan pada kadar sewa yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, kami bimbang tentang penggunaan kapal yang lemah dalam tempoh terdekat.Source link

Leave a Reply