G Capital Kaji Kenaikan RM325 Juta Untuk Projek Hidropower Kecil Bersama CCIAM dari HK


G Capital mengumumkan bahawa Northern Star Hydropower Sdn Bhd, sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya, telah memasuki memorandum persefahaman dengan CCIAM Logistic Company Limited untuk niat bersama untuk melibatkan CCIAM Logistic dalam perkhidmatan menyeluruh termasuk penerokaan, pembinaan, pengurusan, teknologi, dan strategi Pengurusan Alam Sekitar untuk Projek Hidro Tenaga Kecil 26 MWac di Pahang.

Mereka juga akan mengkaji peluang untuk mengumpulkan modal sehingga RM325,000,000 untuk membiayai projek ini.

CCIAM Logistic adalah sebuah anak syarikat sepenuhnya milik CCIAM Future Energy Limited yang berpangkalan di Hong Kong dan terlibat dalam aktiviti pengangkutan, ia tersenarai di HKSE. Kumpulan syarikat CCIAM Future Energy terlibat terutamanya dalam penyediaan penyelesaian penjimatan tenaga, termasuk sistem pemanasan, pengudaraan dan penyejukan untuk hotel, bangunan pejabat, pusat membeli-belah, dan kilang perindustrian, serta penyediaan perniagaan pelaburan kewangan dan pembiayaan pinjaman.

G Capital berkata MOU ini sah selama satu tahun dari Tarikh Berkuatkuasa dan boleh dipinda dengan persetujuan bersama atau ditamatkan oleh mana-mana pihak jika satu pihak memberitahu pihak lain dengan notis bertulis tiga puluh (30) hari menyatakan niatnya untuk menamatkan.

 Source link

Leave a Reply