Eversendai Menjual Tanah Seharga RM63 Juta, Melunaskan Pinjaman Bank Dengan Hasil Jualan.Eversendai telah mencadangkan untuk melepaskan dua tanah pegangan bebasnya di Sungai Buloh dengan jumlah bayaran tunai sebanyak RM63 juta.

Tanah asal yang dikatakan kawasan itu kosong selama lebih dari 10 tahun telah dibeli dengan harga RM61 juta.

Kumpulan tersebut berkata bahawa pelupusan yang dicadangkan adalah untuk membolehkan syarikat memonitisi aset yang kurang digunakan di mana hasilnya kemudiannya akan digunakan untuk pembayaran pinjaman bank.Source link

Leave a Reply