Cypark Laporkan Kerugian RM27.7 Juta dalam Kuartal KetigaCypark mencatatkan pendapatan keseluruhan sebanyak RM35.9 juta bagi suku ketiga tahun 2024, yang utamanya disumbang oleh bahagian tenaga boleh diperbaharui dan bahagian pengurusan sisa & tenaga sisa-ke-tenaga.

Walau bagaimanapun, kumpulan tersebut melaporkan kerugian selepas cukai bagi suku ketiga tahun 2024 sebanyak RM27.7 juta. Cypark menyatakan bahawa ini disebabkan oleh kerugian yang dicatatkan oleh bahagian Pengurusan Sisa & Tenaga Sisa-Ke-Tenaga dalam suku tersebut disebabkan oleh penyesuaian yang dibuat ke atas amortisasi yang telah dilakukan semula ke atas dasar tempoh konsesi yang konsisten dengan amortisasi tahun sebelumnya.
Penyesuaian keseluruhan sebanyak RM21.0 juta perbelanjaan amortisasi itu juga disesuaikan. Perbelanjaan cukai yang lebih rendah telah dicatatkan dalam suku semasa kerana peruntukan cukai yang lebih rendah untuk projek yang tidak dikenakan cukai dan pendapatan pembinaan yang lebih rendah yang dijana, serta pergerakan cukai tangguhan.
Pendapatan Kumpulan bagi suku semasa adalah lebih rendah berbanding RM55.3 juta yang dicatatkan dalam suku sebelumnya disebabkan oleh kemajuan kerja yang lebih rendah bagi projek pembinaan dan hampir selesai projek LSS. Kerugian dalam suku semasa, berbanding kerugian sebelum cukai sebanyak RM0.3 juta dalam suku sebelumnya adalah disebabkan oleh penyesuaian amortisasi untuk konsisten dengan tahun sebelumnya.
Penyesuaian jumlah RM21.0 juta amortisasi juga telah disesuaikan. Kumpulan tersebut juga secara berhemah menyediakan peruntukan untuk kecacatan piutang perdagangan yang berjumlah RM5.5 juta dalam suku semasa.Source link

Leave a Reply