• Bursa Carbon Exchange mengumumkan bahawa mereka akan menganjurkan lelongan sijil tenaga boleh diperbaharui (RECs) mereka yang pertama, menandakan langkah menuju ke arah peralihan BCX untuk menjadi bursa produk alam sekitar yang mematuhi prinsip Shariah.

RECs merupakan produk baru yang ditawarkan oleh BCX, yang pertama kali membolehkan perdagangan kredit karbon pada September 2023. Ini bertujuan untuk menunjukkan kemajuan Bursa Malaysia sebagai bursa berbagai aset dalam memdemokrasikan akses dan mencipta peluang baru bagi pasaran melalui pelbagai jenis kelas aset, pelaburan, dan pilihan perdagangan.

Untuk lelongan ini, Sarawak Energy Berhad akan membekalkan RECs dari loji hidropower Murum mereka. Ini merupakan sebahagian dari memorandum kerjasama yang telah ditandatangani oleh Bursa Malaysia bersama Sarawak Energy bersama-sama dengan Hydropower Sustainability Alliance (HSA) dan I-REC Standard Foundation semasa Persidangan Pihak Ketiga Kerjasama Perubahan Cuaca Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-28 (COP28) pada Disember 2023. Sarawak Energy adalah utiliti tenaga elektrik Sarawak yang memimpin dalam memperjuangkan agenda peralihan tenaga negeri tersebut. RECs akan dikeluarkan di bawah piawaian I-REC Standard, sebuah badan piawaian yang diiktiraf secara global, yang terkenal dengan sistem penjejakan sifat alam sekitar yang kukuh.

Menurut Datuk Muhamad Umar Swift, Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, “Apabila kelestarian menjadi satu keperluan intrinsik bagi Malaysia untuk tetap relevan dan boleh dilabur sebagai sebuah negara, Bursa Malaysia terus memainkan peranan penting dalam membolehkan pelaksanaan dasar dan projek utama negara melalui pasaran modal. RECs akan menyokong peta jalan transisi tenaga Malaysia (NETR) yang bertujuan untuk meningkatkan secara substansial kapasiti tenaga boleh diperbaharui negara ini. Kami gembira bekerjasama dengan Sarawak Energy untuk tawaran RECs kami yang pertama.”Source link

Leave a Reply