Adakah Hutang Persekutuan Malaysia Telah Dalam Kawalan?


Pada Disember 2023, hutang kerajaan persekutuan Malaysia mencapai 1,172.5 bilion ringgit, yang mewakili 64.3% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDN). Namun, hutang berdasarkan undang-undang hanya menyumbang 62.1% daripada KDN, masih di bawah had undang-undang 65%, kata Setiausaha Akhbar kepada Menteri Kewangan II, Siti Nurbaiyah Nadzmi.

Ahli Parlimen telah menyelidik punca kenaikan hutang yang mendadak ini, yang bermula pada tahun 2020.

“Secara umum, peningkatan tahap hutang selepas pertukaran kerajaan pada tahun 2018 disebabkan oleh dasar kewangan kerajaan untuk membiayai projek infrastruktur strategik atas kertas, seperti projek LRT3, perumahan, dan Projek Lorong Ganda Elektrik, selain komitmen kewangan yang dipertimbangkan dalam bajet tahunan.

Sementara itu, peningkatan mendadak dalam tahap hutang bermula dari tahun 2020 disebabkan oleh keperluan kerajaan untuk mendapatkan pinjaman tambahan sebanyak 110 bilion ringgit untuk membiayai pakej rangsangan dan rancangan pemulihan ekonomi setelah berlakunya wabak COVID-19, selain daripada pinjaman tahunan untuk mebiayai semula hutang sedia ada dan defisit,” kata Siti.

Bagaimanapun, trend terkini menunjukkan penurunan pinjaman tahunan kerajaan persekutuan selepas pandemik.

Selaras dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan defisit daripada 5.6% pada tahun 2022 kepada 5.0% daripada KDN pada tahun 2023, dan sasaran seterusnya adalah 4.3% pada tahun 2024, penerbitan pinjaman kerajaan baru mengalami penurunan.

Ia berjumlah 230.9 bilion ringgit pada tahun 2022, berkurangan kepada 226.6 bilion ringgit pada tahun 2023, dengan jangkaan menunjukkan penurunan seterusnya kepada 207.5 bilion ringgit pada tahun 2024.

Siti menyatakan bahawa bagi memastikan pengurusan kewangan berhemah, beberapa langkah telah dilaksanakan dan akan diteruskan.

Antaranya termasuk konsolidasi fiskal secara beransur-ansur untuk memenuhi sasaran tanggungjawab fiskal, meluaskan pangkalan hasil melalui cukai baru, menumpukan pinjaman kerajaan kepada perbelanjaan pembangunan, dan melaksanakan dasar belanja awam yang cekap untuk mengurangkan pembaziran dan ketidaksungguhan.

Walaupun terdapat perbincangan mengenai kemungkinan menaikkan had hutang berdasarkan undang-undang, kerajaan tetap komited kepada reformasi fiskal untuk mengawal hutang dan defisit.

Ia bertujuan untuk mematuhi sasaran Akta Tanggungjawab Fiskal untuk mengekalkan hutang di bawah 60% daripada KDN dalam jangka sederhana.Source link

Leave a Reply